BUILD 4.0

Materialeprisstigninger, tiltagende fokus på bæredygtighed og en manglende parathed til at omfavne nye teknologier fortsætter med at udfordre en i forvejen presset bygge- og anlægsbranche. Det baner vejen for at fokusere på alternative byggemetoder, der kan øge kvaliteten, produktiviteten og funktionaliteten indenfor byggeriet. Alt sammen noget, der kan opnås ved hjælp af teknologiske hjælpemidler og systemer som f.eks. robotter, droner, 3D-print osv.

Her kommer BUILD 4.0 ind i billedet. Det er bygge- og anlægsbranchens svar på Industri 4.0 og omfatter brugen af ny teknologi og digitalisering. Eksempelvis kan 3D-printteknologi bruges til at fremstille konstruktionsdele og materialer, hvorimod droneteknologi kan bruges til at overvåge og opmåle byggepladser. Det er der stor forretningspotentiale i, og derudover kan det være med til at effektivisere byggeprocesserne, nedbringe fysiske nedslidning og øge produktiviteten.

DINE FORDELE
BUILD 4.0 er et indsatsområde i WE BUILD DENMARK, og med det ønsker vi at understøtte test og demonstration af ny teknologi ved at tilbyde dig:

 • Netværk for præfabrikation i byggeriet
  Et fagligt netværk af professionelle, der arbejder med eller inden for præfabrikation. Her mødes bygherrer, rådgivere, entreprenører, elementproducenter, materialeleverandører og teknologivirksomheder 4-6 gange om året. De mødes for at udveksle erfaringer og viden, blive inspireret af andre virksomheders brug af ny teknologi og for at se den nye teknologi i brug. Netværksmøderne foregår altid ude ved en ny virksomhed.
 • Test- og demonstrationsfaciliteter 
  Vi hjælper din virksomhed med at finde virkelighedstro omgivelser f.eks. bygninger, hvor du kan teste eller udvikle din teknologi.
 • Samarbejdsprojekter
  Indgå i vores mange innovationssamarbejder, og mød fagpersoner fra GTS-institutter, uddannelsesinstitutioner, brancheforeninger, erhvervshuse og kommuner
 • Events
  Deltag i den årlige tilbagevendende konference “Robotter og Smart Tools”, hvor du kan styre og se de nyeste robotter og afprøve smart tools, som henvender sig direkte til byggeriet. Udforsk også vores andre events inden for digitalisering og bæredygtighed her. 

 

NETVÆRK FOR PRÆFABRIKATION

Marianne Meyer Jakobsen

VIRKSOMHEDERNE
SIGER

Jacob Lundgaard

KONTAKT
KRISTIAN