Affaldshåndtering og ressourceanvendelse er på programmet i netværk for fremtidens anlægsbyggeri
innovationssamarbejde

Bedre sortering af byggeaffald

Bedre sortering af byggeaffald

Hvad er udfordringen?

Bygge- og anlægsaffald udgør en betydelig del af det samlede affald i Danmark, og der er et stort potentiale for øget genanvendelse. Dog er den nuværende mekaniske sortering af byggeaffald ofte utilstrækkelig, hvilket gør kildesortering på byggepladsen nødvendig. Dette er udfordrende på grund af pladsbegrænsninger i byområder og den logistiske byrde ved at sortere affaldet i op til 10 fraktioner som krævet af Affaldsbekendtgørelsen. Derudover er der behov for bedre dokumentation af affaldets sammensætning for at opnå kommunal godkendelse til sortering på godkendte anlæg, hvilket ofte ikke sker tilfredsstillende med nuværende metoder.

Hvilke resultater og leverancer forventer vi af innovationssamarbejdet?

Projektet forventer at udvikle og teste en løsning, der anvender avanceret billedgenkendelsesteknologi og kunstig intelligens til at dokumentere indholdet af byggeaffaldscontainere. Ved at installere kameraer på containerne og koble dem til en computer, kan affaldet scannes og registreres, og systemet kan advare om fraktioner, der ikke er egnede til materialenyttiggørelse. Dette skal forbedre sorteringskvaliteten og gøre det muligt for kommuner at godkende blandet affald til sortering på certificerede anlæg.

Projektet vil i samarbejde med entreprenørfirmaet Enemærke & Petersen teste ny genkendelsesteknologi fra ARIS Robotics og Optidata, der skal scanne og dokumentere affald fra byggeprojekter før det sendes til det sorteringsgodkendte anlæg hos Solum A/S med henblik videre sortering og genanvendelse. Projektet vil blive fulgt af Københavns Kommune og Vestforbrænding, der tillige bidrager med input til, hvilke fraktioner containere med blandet byggeaffald ikke må indeholde, hvis de skal opnå godkendelse til sortering på et sorteringsgodkendt anlæg.

Bevilling

Partnere

Projektperiode
maj 2024 - oktober 2024

Fokusområde
Build 4.0

Budget
300.000
150.000 i støtte fra WE BUILD DENMARK

Kontaktperson
Anne Kirkegaard Bejder

Relaterede
innovationssamarbejder

Sprøjteudstyr til funktionsspecifik og CO2-negativ hampebeton

Projektperiode
juni 2024
-
oktober 2024
Fokusområde
Build 4.0, Byggematerialer

Digitalisering og automatisering af byggematerialer og cirkulære processer

Projektperiode
januar 2024
-
juni 2026
Fokusområde
Build 4.0, Byggematerialer

Skalering af biogene, CO2-lagrende typehuse

Projektperiode
januar 2024
-
juni 2026
Fokusområde
Build 4.0, Byggematerialer

WE BUILD DENMARK

Liljens Kvarter 2

2620 Albertslund

info@webuilddenmark.dk

CVR-nr.: 41857331

Uddanelses- og Forskningsministeriet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse