Modern,Construction,Of,3d,Houses.,Printed,House,Using,A,3d
innovationssamarbejde

Design og bæreevnebestemmelse af 3D-robotprintede betonkonstruktioner

Design og bæreevnebestemmelse af 3D-robotprintede betonkonstruktioner

Hvad er udfordringen?

Der er et stort behov for udvikling af designmodeller til bæreevnebestemmelse af 3D-printede betonkonstruktioner, for at de kan blive mere anvendelige i praksis.

Brugen af robotter til produktion af 3D-printede betonkonstruktioner er i rivende udvikling, og det er nu muligt at printe store betonelementer. 

Partnerne i innovationssamarbejdet undersøger, hvordan simple materialetest kan udføres, så printede betonkonstruktioners bæreevne kan beregnes ved hjælp af nuværende beregningsmetoder. Det primære fokus er vandrette lastbærende konstruktioner, såsom bjælker og plader. En stor del af projektet vil derfor være at skabe eksperimentel evidens for bæreevne og brudmekanisme af bjælker og plader belastet i bøjning og forskydning.

Som en del af projektet undersøges det også, hvilken indflydelse forskellige designs og udførelse af printretning og placering af de printede lag har på betonens træk- og trykstyrke og på bæreevnen af printede konstruktioner.

Hvilke resultater og leverancer forventer vi af innovationssamarbejdet?

Innovationssamarbejdets leverancer er første step til standardisering af måden, hvorpå man kan dokumentere en 3D-printet konstruktions materialeegenskaber, samt hvordan materialeegenskaberne kan bruges til at beregne konstruktioners bæreevne.

På baggrund af resultaterne bliver det i højere grad muligt at beregne printede konstruktioners bæreevne – både analytisk og numerisk. Dette er en forudsætning for det efterfølgende step, der handler om at udnytte printede konstruktioners potentiale for optimering og materialebesparelse. Partnerne har derfor en målsætning om at nærværende projekt skal danne basis for nye projekter.

Bevilling

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Partnere

Projektperiode
december 2022 - marts 2024

Fokusområde
Build 4.0

Budget
1.000.000
Heraf 400.000 i støtte fra WE BUILD DENMARK

Kontaktperson
Jonas Søndergaard

Relaterede
innovationssamarbejder

Sensorer på byggepladsen til automatiseret ESG-rapportering og optimering

Projektperiode
januar 2024
-
oktober 2024
Fokusområde
Build 4.0

Cirkulære udbud og udbudsmodeller

Projektperiode
januar 2024
-
april 2024
Fokusområde
Build 4.0, Byggematerialer

Målbar fleksibilitet i dansk byggeri

Projektperiode
april 2022
-
marts 2023
Fokusområde
Build 4.0

WE BUILD DENMARK

Liljens Kvarter 2

2620 Albertslund

info@webuilddenmark.dk

CVR-nr.: 41857331

Uddanelses- og Forskningsministeriet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse