Netværk for Træbyggeri

Visionen for denne netværksgruppe er, at træ skal være et naturligt valg blandt byggebranchens parter – både når der bygges højt og lavt.

Kort om netværket
Netværksgruppen startede i InnoBYG i 2016, ledet af Teknologisk Institut, og har siden arbejdet for at sætte fokus på træ som byggemateriale. Målet er at gøre træ til et naturligt materialevalg blandt byggebranchens parter i Danmark, på lige fod med andre materialer. Siden 2021 har gruppen været finansieret i WE BUILD DENMARK og netværket ledes fortsat af Teknologisk Institut.

Der er sket rigtig meget inden for træbyggeri i de senere år – og de næste år bliver kun endnu mere interessante, når vi begynder at se flere af de projekter som lige nu er i opstarten, blive en del af den danske bygningsmasse.

For at gøre det til et mere naturligt valg blandt byggebranchens parter at vælge træ er det nødvendigt med en vedholdende og samlende indsat blandt byggebranchens interessenter på dette område. I netværket arbejder vi med at udbrede viden om træ som materiale, men også internationalt i forhold til videnhjemtagning fra andre lande som fx Sverige, som er længere fremme med at bygge i træ, end vi er i Danmark.

Som medlem af Netværk for Træbyggeri bliver du inviteret til en række møder – forventeligt 4 om året, og du har også mulighed for at byde ind med forslag til emner vi skal tage op. Vi forventer også at afholde studieture til interessante lokationer i både Danmark og udlandet.

Deltagelse i Netværk for Træbyggeri
Som medlem af WE BUILD DENMARK kan du deltage i netværket uden yderligere betaling. Hvis du er nyt medlem kan du krydse af i din indmeldingsblanket, at du ønsker medlemskab af gruppen. Er du eksisterende medlem og ønsker at deltage i netværket, så send en mail til Marianne Meyer Jacobsen, der kan hjælpe med tilmeldingen marianne.meyer.jakobsen@webuilddenmark.dk

Har du spørgsmål til netværksgruppen? Kontakt leder af gruppen, Peder Fynholm, pfy@teknologisk.dk eller Christine Vodsgaard Larsen, chla@teknologisk.dk.