Fra byggeriet af TRÆ i Aarhus. Foto: Velkendt.dk
innovationssamarbejde

Cirkulært Vinduesparti

Cirkulært Vinduesparti

Et værdikædesamarbejde i forbindelse med projektet Closing Loops

Partnere i værdikædesamarbejdet vil muliggøre, at der bygges med nye upcyclede facadevinduer, sammensat af mosaikker af kasserede ruder.

I dag kasseres mange ruder som affald. De er typisk frasorteret i vinduesproduktion pga. fx tykkelsesvariation, mindre ridser eller andre æstetiske småfejl, som ikke har betydning for vinduets performance.

a:gain har i tæt samarbejde med Krone Vinduer udviklet et vinduesparti (facadevindue) baseret på kasserede, nyproducerede ruder. Ruderne hentes i dag fra Velux produktion, men kunne i princippet lige så godt hentes fra andre rudeproducenter.

AI, design og sund fornuft skal blive til konkurrencedygtige produkter

Der udvikles et AI-værktøj, der kan optimere processen med at sammensætte ukurante størrelser ruder fra lagerbeholdning og indpasse dem i facadepartier så genbrugsprocenten bliver højst mulig. Mosaikkerne skaber et unikt design og produkt, som både skiller sig ud i CO2-regnskabet og det visuelle udtryk.

Næste skridt er at skalere produktet, så der kan komme meget mere tonnage på. Den første store tonnage vil komme fra Tunnelfabrikken i Nordhavn i København, hvor produktet er indtegnet med 3500m2 i det gigantiske projekt. Flere andre store projekter er i støbeskeen. Da produktet bygger på genbrug af glas er der store CO2-ækvivalent besparelser at hente.

Reduktioner

Besparelse på CO2: 680 tons CO2-ækvivalenter

Bevilling

Partnere

Projektperiode
januar 2024 - juni 2026

Fokusområde
Build 4.0, Byggematerialer

Budget
8.840.000
4.460.450 i støtte fra WE BUILD DENMARK

Kontaktperson
Anne Kirkegaard Bejder

Relaterede
innovationssamarbejder

Shou Sugi Bans brandegenskaber som facade og tag beklædning

Projektperiode
august 2024
-
oktober 2024
Fokusområde
Byggematerialer

Sprøjteudstyr til funktionsspecifik og CO2-negativ hampebeton

Projektperiode
juni 2024
-
oktober 2024
Fokusområde
Build 4.0, Byggematerialer

Bedre sortering af byggeaffald

Projektperiode
maj 2024
-
oktober 2024
Fokusområde
Build 4.0

WE BUILD DENMARK

Liljens Kvarter 2

2620 Albertslund

info@webuilddenmark.dk

CVR-nr.: 41857331

Uddanelses- og Forskningsministeriet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse