Sensorer på byggepladsen til automatiseret ESG-rapportering og optimering
innovationssamarbejde

Sensorer på byggepladsen til automatiseret ESG-rapportering og optimering

Sensorer på byggepladsen til automatiseret ESG-rapportering og optimering

Hvad er udfordringen?

At energioptimere en byggeplads kan være en kompleks udfordring, der kræver en omhyggelig balance mellem effektivitet og bæredygtighed. Byggepladser er ofte steder med intensiv aktivitet, hvor forskellige maskiner og værktøjer arbejder simultant for at levere byggeprojektet. Nogle af de udfordringer, der gør energioptimering på en byggeplads særligt vanskelig er:

  • Varierende energibehov: Byggepladser oplever ofte betydelige variationer i energibehovet, afhængigt af arbejdets karakter og faser. Nogle dage kræver tunge maskiner mere strøm, mens andre dage fokuserer på mindre energiintensive opgaver. Dette gør det udfordrende at forudsige og optimere energiforbruget.
  • Midlertidighed: Byggepladser er midlertidige af natur, hvilket betyder, at traditionelle løsninger som installation af permanente energiforsyninger og målere kan være upraktiske. Midlertidige strukturer kræver fleksible og mobile energiløsninger, hvilket kan være en udfordring at implementere effektivt.
  • Hårdt miljø: byggepladsens installationer er ofte udsatte og ændres løbende igennem byggeriet.

Det stiller store krav til, at løsningen er meget robust og nem at ændre løbende, så den kan følge med byggeriet.

Innovationssamarbejdets formål er at udvikle automatiseret optimering af byggepladsens energiforbrug og ESG-rapportering benchmark af byggepladser op imod hinanden, samt på sigt optimere de energi- og CO2-tunge processer på byggepladsen baseret på online data.

Hvilke resultater og leverancer forventer vi af innovationssamarbejdet?

Projektets formål er at udvikle og teste en første prototype på løsningen til automatiseret dataopsamling og energioptimering af byggepladsen. Løsningen skal levere følgende til virksomheder og ansatte på byggepladsen:

  • Måling af ressourceforbruget på byggepladsen, i form af el, vand, og varme til brug for ESG-rapportering. Vand og varmeforbrugene er planlagt opsamlet via de eksisterende afregningsmålere, da det er det samlede forbrug, der skal bruges på disse områder, mens elforbruget også opsamles detaljeret.
  • Elforbruget neddeles på større el-forbrugende maskiner. Det sker i en meget høj opløsning (minut-niveau), så målingerne efterfølgende kan anvendes til automatiseret optimering af energiforbruget på byggepladsen og prædiktivt vedligehold for at undgå nedbrud.
  • De meget energi og CO2-intensive processer monitoreres for at nedbringe både energiforbrug og CO2-aftryk. Her har vi specielt fokus på hærdning og tørring af beton, som er en meget betydelig faktor på mange byggepladser.
  • Data gøres tilgængelige for efterfølgende adfærdstiltag, både i form af dashbords og til automatisk integration i andre løsninger via et samlet API (Application Programming Interface). De initiale test af disse tiltag gennemføres af entreprenørerne i projektet (KT Erhvervsbygs og Gråkjær). I den efterfølgende fase er det planen at udbrede denne del gennem en nem digital integration til de forskellige virksomheder, der arbejder med adfærd på byggepladserne.

Bevilling

Partnere

Projektperiode
januar 2024 - oktober 2024

Fokusområde
Build 4.0

Budget
1.000.000
400.000 i støtte fra WE BUILD DENMARK

Kontaktperson
Jonas Søndergaard

Relaterede
innovationssamarbejder

Digitalisering og automatisering af byggematerialer og cirkulære processer

Projektperiode
januar 2024
-
juni 2026
Fokusområde
Build 4.0, Byggematerialer

Skalering af biogene, CO2-lagrende typehuse

Projektperiode
januar 2024
-
juni 2026
Fokusområde
Build 4.0, Byggematerialer

Cirkulært Vinduesparti

Projektperiode
januar 2024
-
juni 2026
Fokusområde
Build 4.0, Byggematerialer

WE BUILD DENMARK

Liljens Kvarter 2

2620 Albertslund

info@webuilddenmark.dk

CVR-nr.: 41857331

Uddanelses- og Forskningsministeriet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse