innovationssamarbejde

Skalering af biogene, CO2-lagrende typehuse

Skalering af biogene, CO2-lagrende typehuse

Et værdikædesamarbejde i forbindelse med projektet Closing Loops

Værdikædesamarbejdet vil implementere og skalere et biogent koncepthus, kaldet Ecomodulet. Skalering af koncepthuset udvikles, så der både tages højde for nye biogene byggematerialer, nye byggemetoder og vil altid have boligens beboere for øje.

Formål

Det biogene koncepthus bygges ud fra at hver beboere får ca. 30 m2 i det samlede boligareal og et CO2-aftryk på mellem 2,5 og 5,5 kg CO2e. Huset er udtænkt som et modulkoncept for at reducere ressourcespild i produktion og udførslen. Sammen med EcoCocon og Roust Element vil JDH-BYG implementere de første koncepthuse på markedet og skalere produktionen af dem gennem de næste 3 år. I implementeringen og skaleringen af Ecomodulet forsøger partnerne at gentænke alle dele af værdikæden, så deres bygning opnår så lavt et CO2 aftryk som muligt.

 

Konkrete tiltag og deres virkning

Valg af byggematerialer

Partnerne har en ambitiøs målsætning om, at en høj procentdel af byggematerialerne i Ecomodulet skal være enten biogene eller genbrugte.

Samarbejde om helvægsleverance

Der er etableret et samarbejde med ROUST, der muliggør helvægsleverancer. Det ressourceoptimerer byggeprocessen, da både råhuset, etagedæk, tagmoduler og de indvendige vægge leveres som en samlet enhed, der minimerer affald i produktionen.

Simplificering og optimering af byggeproces

Ecomodulet er udviklet som et modulkoncept, hvor hele konstruktionen er tænkt i moduler for lettere at kunne til passe sig de enkelte projekter. Dette simplificerer og optimerer byggeprocessen og reducerer ressourcespild. Ecomodulet er desuden designet til adskillelse.

Reduktion af CO2-aftryk

Et vigtigt fokusområde er at reducere CO2-aftrykket i byggeriet. JDH-BYGs tidligere nybyggeri har haft et gennemsnitligt CO2-aftryk på 9,7 kg CO2e/m2/år, hvorimod Ecomodulet vurderes til at ligge mellem 2,5 og 5,5 kg CO2e/m2/år.

Ovenstående tiltag påvirker alle led i værdikæden, lige fra producenterne af biogene materialer, designet af Ecomodulet, udførslen samt mængden, typen og håndteringen af det affald, der produceres. Mens præcise tonnagebaserede mål for affaldsreduktion og genanvendelse kan være vanskelige at angive, kan man dog kvantificere effekterne i form af markante CO2-reduktioner, brugen af regenererbare materialer og en mere effektiv ressourceudnyttelse i byggeriet.

Bevilling

Partnere

Projektperiode
januar 2024 - juni 2026

Fokusområde
Build 4.0, Byggematerialer

Budget
3.304.000
1.079.400 i støtte fra WE BUILD DENMARK

Kontaktperson
Trine Alette Panton

Relaterede
innovationssamarbejder

Shou Sugi Bans brandegenskaber som facade og tag beklædning

Projektperiode
august 2024
-
oktober 2024
Fokusområde
Byggematerialer

Sprøjteudstyr til funktionsspecifik og CO2-negativ hampebeton

Projektperiode
juni 2024
-
oktober 2024
Fokusområde
Build 4.0, Byggematerialer

Bedre sortering af byggeaffald

Projektperiode
maj 2024
-
oktober 2024
Fokusområde
Build 4.0

WE BUILD DENMARK

Liljens Kvarter 2

2620 Albertslund

info@webuilddenmark.dk

CVR-nr.: 41857331

Uddanelses- og Forskningsministeriet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse