Viden og
samarbejde

En kompetent national og international samarbejdspartner

WE BUILD DENMARK er Danmarks nationale bygge- og anlægsklynge. 

Vores vision er at være innovationsmotoren, der driver den grønne og digitale omstilling i bygge- og anlægsbranchen. 

Det kræver indgående kendskab til hverdagen og vilkårene for virksomheder bredt i bygge- og anlægsbranchen. Vi har derfor et dybt samarbejde med både danske og udenlandske virksomheder. Og vi mødes med alle vores medlemmer mindst en gang om året for at tage temperaturen på branchen og få deres perspektiv.

Derudover indgår vi i store konsortier, partnerskaber og samarbejder med aktører inden for uddannelse, forskning og erhvervsfremme både ministerier, styrelser, andre danske og udenlandske klynger og videninstitutioner. Vi arbejder for at styrke den samlede branches konkurrenceevne med fokus på digital og grøn innovation. 

Vores fokusområder er prioriteringer, der er udtryk for vores medlemmers behov, og de hjælper os med at navigere i de mange udfordringer og muligheder, som branchen står over for. I de næste par år fokuserer vi særligt på:

Det betyder ikke, at vi ikke er åbne over for andre dagsordener, men det betyder, at her er der et særligt læs for os, der bygger Danmark for at fremtidssikre morgendagens bygge- og anlægsvirksomheder.

Sort bælte i strategiske samarbejder og projekter 

Vi har allerede etableret samarbejder med videninstitutioner, GTS’er, ministerier, UFS, EVM, styrelser, Danmarks eksportråd The Trade Council, og har fået bevillinger fra en række store bevillingsgivere i Danmark og EU fx DigitalEurope, Horizon, Interreg, Den Europæiske Socialfond, Innovationsfonden, Realdania, Grundejernes Investeringsfond, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Uddannelses og Forskningsstyrelsen m.fl. 

Vores dør står åben for flere stærke og strategiske partnere, som vil samarbejde om projekter der: 

 • Styrker innovationskraften i bygge- og anlægsbranchen 
 • Skaber praksisnær og markedsrelevant innovation
 • Genererer ny viden og formidler den
 • Identificerer og implementerer best practices
 • Tester og demonstrerer morgendagens løsninger
 • Styrker virksomheders konkurrenceevne inden for grøn og digital innovation.

Vi er bl.a. åbne for samarbejde indenfor fx:

 • Intelligent belysning
 • Mobilitet 
 • AI i byggeri og bygninger
 • Intelligent bygningsstyring 
 • Digitalisering og automatisering
 • Iværksætteri
 • Cirkulær økonomi
 • Biobaserede byggematerialer 
 • Build 4.0 
 • Bæredygtig byggeplads 
 • Dokumentation i byggeriet 
 • Genanvendelse af råstoffer til byggeriet

Vi arbejder med store dagsordener og projekter

Vi har store ambitioner, brede kompetencer og solid erfaring, inden for projektudvikling og projektledelse. 

Vi indgår i flere stærke projekter og bevillinger med kompetente samarbejdspartnere – herunder kan du se en top 9 over de største projekter i 2024 (baseret på bevillingen i projektet).

WE BUILD DENMARK’s juridiske status

WE BUILD DENMARK er en non-profit, selvstændig forening med en valgt bestyrelse. Vi er udpeget som den nationale klyngeorganisation inden for byggeri og anlæg af Uddannelses- og Forskningsministeriet i november 2020. 

Fordi vi er udpeget som national klynge, har vi en basisbevilling fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Det er bevillinger, som vi skal genansøge hvert 2-3 år. Vi er desuden privat finansieret af vores mere end 300 aktive medlemmer, der betaler et årligt kontingent for deres medlemskab. Der er pt. 27 fuldtidsansatte i WE BUILD DENMARK. 

I 2023 tog vi endnu et stort skridt og blev certificeret til guld for fremragende klyngearbejde af det europæiske sekretariat for klyngeanalyse, ESCA (European Secretariat for Cluster Analysis). Et kvalitetsstempel som kun én anden erhvervsklynge inden for byggeriet, blandt i alt 148 klynger fordelt over 20 lande, har opnået. For medlemmer betyder det, at du får bedre adgang til innovationsmidler og samarbejdspartnere nationalt og internationalt, og for vores samarbejdspartnere betyder det, at I kan være sikre på, at vi leverer kvalitet og professionalisme.

Skal vi samarbejde?

WE BUILD DENMARK

Liljens Kvarter 2

2620 Albertslund

info@webuilddenmark.dk

CVR-nr.: 41857331

Uddanelses- og Forskningsministeriet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse