Bæredygtighed og CO2 i lokationsbaseret planlægning
innovationssamarbejde

Bæredygtighed og CO2 i lokationsbaseret planlægning

Bæredygtighed og CO2 i lokationsbaseret planlægning

Hvad er udfordringen?

Bygge og anlægsprojekter oplever hele tiden ændringer. Konsekvensen af disse ændringer er til tider ukendte. Hvis man arbejder med avanceret tidsplanlægning, kan man i dag sige noget om konsekvensen af ændringer på tid og økonomi. Dette kaldes for 4D og 5D planlægning.

Hvilke resultater og leverancer forventer vi af innovationssamarbejdet?

Dette projekt ønsker at gå et skridt videre og tilføje CO2 som en konsekvensparameter (kaldet 6D). Projektet integrerer derfor de to mest centrale udviklingsområder for byggeriet i Danmark, nemlig bæredygtighed og CO2-udledning samt digitalisering (data og avancerede planlægningsværktøjer).

Partnerne ønsker at illustrere, hvordan man kan koble energiforbrug og CO2 på aktiviteterne i en lokationsbaseret planlægning. Dette giver mulighed for dels i planlægning at simulere forskellige scenarier og deres impact på projektets bæredygtighed. Ligesom det også giver mulighed for at sige, hvilken CO2-påvirkning projektændringer har. Projektet giver derved entreprenøren og bygherren mulighed for bedre at kunne styre projektets bæredygtighed ift. energiforbrug i udførelsesfasen.

Projektets effekter er at både bygherre og entreprenører kan tage mere datadrevne beslutninger om projektændringer og deres konsekvens for tid, økonomi, kvalitet og bæredygtighed.

Bevilling

Partnere

Exigo

Projektperiode
april 2024 - oktober 2024

Fokusområde
Build 4.0, Byggematerialer

Budget
600.000
240.000 i støtte fra WE BUILD DENMARK

Kontaktperson
Henrik Bang

Relaterede
innovationssamarbejder

Shou Sugi Bans brandegenskaber som facade og tag beklædning

Projektperiode
august 2024
-
oktober 2024
Fokusområde
Byggematerialer

Sprøjteudstyr til funktionsspecifik og CO2-negativ hampebeton

Projektperiode
juni 2024
-
oktober 2024
Fokusområde
Build 4.0, Byggematerialer

Bedre sortering af byggeaffald

Projektperiode
maj 2024
-
oktober 2024
Fokusområde
Build 4.0

WE BUILD DENMARK

Liljens Kvarter 2

2620 Albertslund

info@webuilddenmark.dk

CVR-nr.: 41857331

Uddanelses- og Forskningsministeriet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse