Netværksgruppe for dokumentation
af bæredygtigt byggeri

Bygninger står for 30 % af Danmarks CO2-udledning og spiller derfor en afgørende rolle for at nå regeringens mål om 70% CO2-reduktion i 2030.

Der har over en lang årrække været en række frivillige initiativer til certificering af bæredygtigt byggeri, men først i 2021 kom der for alvor fokus på byggebranchens klimapåvirkning og ressourceforbrug, da der den 5. marts 2021 blev lanceret en politisk aftale om en national strategi for bæredygtigt byggeri. Strategien skal understøtte den bæredygtige omstilling af bygge- og anlægssektoren og omfatter i alt 21 konkrete initiativer, hvoraf det mest fremhævede nok er initiativ 1 om en trinvis indfasning og stramning af CO2-krav til nybyggeri fra 2023 og frem mod 2030. Netop dette initiativ er siden fulgt op af et Videnscenter for bygningers klimapåvirkning, der skal sætte fokus på, og uddanne indenfor, området.

De nye krav til bæredygtighed stiller krav til den danske byggebranche om øget niveau af dokumenteret bæredygtighed i branchens projekter ved både projektering, opførelse og drift af bæredygtigt byggeri. Det er disse udfordringer, vi ønsker at adressere med lanceringen af et nyt netværk for dokumentation af bæredygtigt byggeri under WE BUILD DENMARK.

Det er gratis for medlemmer af WE BUILD DENMARK at deltage i netværksgruppen. Er du ikke medlem, kan du deltage én gang gratis for at vurdere, on netværksgruppen er relevant for dig. Herefter kræver det medlemsskab.

Formål

 • Netværkets formål er at skabe et forum, hvor deltagerne skal få adgang til den nyeste viden vedrørende dokumentation af det bæredygtige byggeri og de problemstillinger der opstår koblet til dette, via de deltagende forskere og øvrige deltagere i netværket.
 • Netværksgruppen skal medvirke til at virksomhederne er på forkant med udviklingen i Danmark og EU og kan levere attraktive og konkurrencedygtige løsninger og produkter.
 • Formålet opfyldes gennem etablering af et netværk med deltagelse af en bred vifte af virksomheder, der repræsenterer byggeriets forskellige aktører og ved gennemførelse af fire netværksmøder i 2022 fordelt i henholdsvis København, Odense og Aalborg.

Netværksgruppens aktiviteter offentliggøres i vores eventoversigt og markedsføres i vores nyhedsbrev og på LinkedIn – så følg gerne med der!

    Har du spørgsmål? 

    Så er du velkommen til at kontakte Lars Holm.

    Lars Holm

    Lars Holm
    Innovationskonsulent
    Innovation Manager

    Bæredygtigt byggeri

    +45 5177 7339
    lars.holm@webuilddenmark.dk

    Lær Lars Holm bedre at kende