Cookie-
og Privatlivs-
politik

 Opdateret april 2022

 

 1. GENERELT

 • Denne politik om behandling af personoplysninger (“Privatlivspolitik”) beskriver, hvordan WE BUILD DENMARK (“WE BUILD DENMARK”, “os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler oplysninger om dig, når du kommunikerer med os, deltager i projekter hos os eller benytter vores hjemmeside, (“Hjemmesiden”).

 • Vores ydelser er rettet mod regioner, kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner, og de oplysninger vi behandler, er derfor primært om den organisation, du repræsenterer.

 • Hvis du kontakter os som privatperson, vil der ske en behandling af dine oplysninger i henhold til denne politik.

 • Privatlivspolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via hjemmesiden eller andre kilder.

 • WE BUILD DENMARK er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til WE BUILD DENMARK kan ske via kontaktoplysningerne anført under punkt 6.

 • Vi benytter cookies på Hjemmesiden bl.a. for at optimere din brug af Hjemmesiden, hvilket er beskrevet herunder

 

 1. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI OG MED HVILKET FORMÅL

 Når du besøger Hjemmesiden:

 • Vi indsamler kun anonymiserede data om din brug af Hjemmesiden.

 • Formålet er (at forfølge vores legitime interesser i) at optimere brugeroplevelsen og Hjemmesidens funktioner.

 • Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

 

Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve og anmoder om at modtage anden markedsføring:

 • Vi indsamler oplysninger om dit navn din e-mailadresse, telefonnummer, hvilken organisation du repræsenterer, dit samtykke samt dine interesser og præferencer, hvis du selv vælger at oplyse det.

 • Formålet er at kunne sende nyhedsbreve til dig og i øvrigt at forfølge vores legitime interesser i at sende dig markedsføring.

 • Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

 

Når du tilmelder dig et arrangement hos os:

 • Vi indsamler oplysninger om dit navn din e-mailadresse, telefonnummer og hvilken organisation du repræsenterer.

 • Formålet med denne behandling er, at du kan forestå arrangementet, som du har tilmeldt dig samt at WE BUILD DENMARK kan opfylde vores medfinansieringsmål og dokumentere organisationers deltagelse. Meddelelse af dine personoplysninger er en forudsætning for din tilmelding og efterfølgende administration af din arrangementsdeltagelse.

 • Når du tilmelder dig, er indgåelsen af kontrakten om arrangementet det juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger.

 • Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

 

 

Når du søger en stilling:

 • Ansøgning til stillinger hos os kan alene ske via vores rekrutteringssystem: www.webuilddenmark.dk/om-os/jobs. Her vil du automatisk få adgang til vores rekrutteringspolitik, hvor du oplyses om, hvordan vi behandler dine personoplysninger i rekrutteringsprocessen.

 • Hvis du sender en ansøgning via mail, slettes mailen med tilhørende filer, og der sker dermed ingen behandling af dine personoplysninger.

 

Når du har spørgsmål eller kommunikerer med os i øvrigt:

 • Vi indsamler oplysninger om dit navn, din e-mail, dit telefonnummer, hvilken organisation du repræsenterer og dit spørgsmål.

 • Formålet med behandlingen er at svare på spørgsmål eller kunne kommunikere med dig i øvrigt for at yde dig den service, du ønsker.

 • Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

 

Når du er kontaktperson for en organisation, der er partner eller projektdeltager hos os:

 • Vi indsamler oplysninger om dit navn, din e-mail, dit telefonnummer, hvilken organisation du repræsenterer, samt andre oplysninger, som du selv vælger at give os, bortset fra eventuelle følsomme oplysninger.

 • Formålet med behandlingen er at kunne kommunikere med dig, herunder på mail og telefon, og yde dig og den organisation, du repræsenterer, den bedst mulige service, herunder at tage hensyn til særlige ønsker og behov, samt give os forudsætningerne for at kunne tilbyde den organisation, du repræsenterer relevant information.

 • Vi benytter endvidere disse oplysninger til at kontakte dig, eller den organisation, du repræsenterer, om din tilfredshed med vores ydelser og/eller til at sende dig information om samme eller tilsvarende ydelser, som vi vurderer, kan have din eller din organisations interesse.

 • Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

 

Når du repræsenterer en leverandør:

 • Vi indsamler oplysninger om dit navn, din e-mail, dit telefonnummer, hvilken organisation du repræsenterer, samt andre oplysninger, som du selv vælger at give os, bortset fra eventuelle følsomme oplysninger.

 • Formålet med behandlingen er at kunne kommunikere med dig, herunder på mail og telefon i tilknytning til opgaver, som du, eller den organisation, du repræsenterer, udfører for os som leverandør.

 • Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

 

Hvordan bruger vi dine oplysninger

 • Når du melder din organisation ind i WE BUILD DENMARK, accepterer du, at vi sender dig nyheder og informationer, der er relevante for WE BUILD DENMARK’s aktiviteter. Vi anvender ikke dine data til andre formål, eller videregiver dem til tredjepart. Se dog nedenfor vedr. statistik og videnskabelig anvendelse. Du og din organisation accepterer samtidigt, at vi kan dele nødvendige oplysninger med andre medlemmer af WE BUILD DENMARK med det formål at gennemføre foreningens almindelige virke.

 • WE BUILD DENMARK opbevarer dine data i Podio. CITRIX, som ejer Podio, har udarbejdet en end user service agreement, som forholder sig til persondataforordningen (GDPR). Derudover har vi en databehandleraftale med Citrix. Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder eller har spørgsmål til behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte WE BUILD DENMARK på info@webuilddenmark.dk.

 

Videregivelse af ansøgningsdata til statistiske og videnskabelige formål

 • Erhvervsklyngen videregiver virksomhedsoplysninger om bl.a. virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer til Styrelsen for Forskning og Uddannelses InnovationDanmark-database. InnovationDanmark-databasen bliver alene anvendt til statistiske og videnskabelige formål. Styrelsen for Forskning og Uddannelse vil efter anmodning fra tredjepart udlevere InnovationDanmark-databasen til statistiske og videnskabelige formål. Typisk er tredjepart andre offentlige institutioner (f.eks. universiteter og ministerier) og private konsulenter, der udfører en analyse- eller evalueringsopgave for en offentlig institution. Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan oplyse om, hvem der har fået udleveret databasen til statistiske og videnskabelige formål. Yderligere spørgsmål om InnovationDanmark-databasen kan rettes til WE BUILD DENMARK’s sekretariat eller Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

 

 1. MODTAGERE AF PERSONLYSNINGER, HERUNDER TREDJELANDS-OVERFØRSLER

 • Vi deler udelukkende dine Personoplysninger med tredjeparter, når vi er forpligtet hertil i henhold til lov eller for at levere de ydelser, vi tilbyder via Hjemmesiden.

 • Overladelse til databehandlere. Dine oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Disse organisationer er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som WE BUILD DENMARK er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

 • I det omfang, vi foretager behandling af personoplysninger udenfor EU/EØS, sker behandlingen i henhold de af EU-kommissionen vedtagne standardkontraktbestemmelser.

 • Uddannelses- og Forskningsstyrelsen behandler personoplysninger om dig i forbindelse med din deltagelse i klyngeaktiviteter. Læs mere om, hvordan de gør det her

 

 

 1. HVORNÅR VI SLETTER DINE PERSONOPLYSNINGER

 • Vi indsamler kun anonymiserede data i forbindelse med dit besøg på Hjemmesiden.

 • Oplysninger indsamlet i forbindelse med din kommunikation med os, dine forespørgsler og anmodning om information slettes når de ikke længere er nødvendige for den pågældende behandling.

 • Oplysninger indsamlet, jf. punkt om deltagelse i arrangementer, gemmes i op til 20 år, som følge af krav fra bevillingsgiver, hvorefter de slettes. Dette gør vi for at kunne opfylde vores medfinansieringsmål og dokumentere din organisations deltagelse i eventen.

 

 1. DINE RETTIGHEDER

Med henblik på at skabe åbenhed om behandlingen af dine oplysninger, oplyser vi dig i dette afsnit om dine rettigheder.

 

Indsigtsretten

 • Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der eventuelt måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

 • Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@webuilddenmark.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

 

Retten til berigtigelse

 • Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

 

Retten til sletning

 • I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

 

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

 • Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

 

Retten til indsigelse

 • Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, herunder den behandling der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

 • Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser.

 

Retten til at tilbagekalde samtykke

 • Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev.

 

Retten til at klage

 • Du kan klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

 

 1. KONTAKTOPLYSNINGER

 • Hvis du har nogle spørgsmål eller bemærkninger til denne Privatlivspolitik, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os på info@webuilddenmark.dk.

 

 1. ÆNDRINGER I PRIVATLIVSPOLITIKKEN

Såfremt vi foretager ændringer i Privatlivspolitikken, vil den nye version af Privatlivspolitikken være tilgængelig på Hjemmesiden.

 

WE BUILD DENMARK

Liljens Kvarter 2

2620 Albertslund

info@webuilddenmark.dk

CVR-nr.: 41857331

Uddanelses- og Forskningsministeriet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse