Publikationer

Nordic Forum for Circular Solutions Årsrapport 2023

Den Nordiske Forum for Cirkulære Løsningers Årsrapport 2023 markerer et vigtigt skridt fremad i bestræbelserne på at fremme cirkulært byggeri i Norden. Gennem samarbejde mellem forskellige offentlige og private aktører har forummet udviklet 13 vejledende principper, der bygger på de bedste praksisser fra Danmark og Sverige, med yderligere input fra Norge og Finland.

Byggeriets Modenhedsmåling 2024

Branchen løfter i flok. Det viser de nyeste tal fra Byggeriets Modenhedsmåling. Her har 366 virksomhedsledere og bæredygtighedschefer på tværs af byggebranchen svaret på spørgsmål om deres arbejde med grøn omstilling og digitalisering.

IoT, sensorer og data til optimering af indeklima i bygninger

Vejledningen skal hjælpe private og offentlige bygningsansvarlige, indkøbsansvarlige og rådgivere med at stille de rigtige krav til indkøb af indeklimasensorer og de nødvendige data til drift og optimering.

Årsager til materialespild på byggepladsen

På hovedparten af byggepladser opgøres materialespild og årsagen hertil ikke. Rapporten tager fat om problemets rod og finder årsagerne til spildet og herfra findes løsninger, der minimerer spildet.

Experimental Investigation of
Connections for Reuse of Hollow Core Slabs

The reuse of structural concrete elements may be an important part of lowering CO2 emissions and the use of natural resources in the building industry.

En vejledning i IoT og sensorer til bæredygtige tiltag

Formålet med denne guide er at vise hvordan IoT kan anvendes i forbindelse med bæredygtighedscertificering for bygninger i drift (DGNB Drift).

WE BUILD DENMARK - publikation 2022

Der er sket meget, siden vi slog dørene op den 1. januar 2021. I denne publikation kan du læse mere om vores projekter, programmer og indsatser.

Antropologisk undersøgelse: Barrierer for brug af smart teknologi i bygninger

Hvilke barrierer oplever aktører fra byggeriets værdikæde lige fra bygningsejere til elinstallatører, teknologiproducenter og de driftsansvarlige ved brug af IoT i bygninger.

Danmarks mest omfattende test af dynamisk indsamling af affald

Hvordan kan man bruge sensorer til at løfte kvalitet og effektivisering af indsamlingen i Albertslund Kommune.

Vækst- og jobpotentialer for Smart City i Danmark

En analyse af danske Smart City-virksomheders økonomiske aktivitet og beskæftigelse

Halvering af CO2-udledningen fra betonbyggeri - Roadmap mod 2030

Hvem har ansvaret, når byggevarer skal dokumenteres?

InnoDrone

Build 4.0 mapping - Værdiskabelse med nye teknologier i den danske byggebranche

Cirkulær ressourceplan - en del af CØ HUB

Branchevejledning for energiberegninger 2.0

Nyt idekatalog fra spireprojekt om Design for Disassembly

Anbefalinger fra Roadmap projektet

Anvendelse og håndtering af ressourcer

Dilemmaer og overvejelser i det bæredygtigte byggeri

Fra byggeaffald til ressource

FLEX PCB – Fleksibel PCB-sanering i byggeri

Precision partner project

R.E.A.L. Response-driven Environments for Appropriate Lighting

WE BUILD DENMARK

Liljens Kvarter 2

2620 Albertslund

info@webuilddenmark.dk

CVR-nr.: 41857331

Uddanelses- og Forskningsministeriet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse