Digital, computer, typing, person
innovationssamarbejde

Digitalisering og automatisering af byggematerialer og cirkulære processer

Digitalisering og automatisering af byggematerialer og cirkulære processer

Værdikædesamarbejdet vil eksperimentere med ”zupply”, der er en digital platform, der samler data til gavn for relevante aktører gennem alle byggeriets faser.

Platformen skal skabe overblik og dermed bedre forudsætninger for tidligt samarbejde, markedsdialog og beslutningsprocesser, – og på den baggrund sigte efter øget grad af genbrug og genanvendelse af byggeaffald fra nedrivninger.

Formål

Værdikædesamarbejdet skal understøtte udviklingen af den cirkulære økonomi i byggebranchen lige fra projektplanlægning over udførelse og til ESG-rapportering.

Ikano Bolig er i gang med at udvikle det tidligere rådhus i Høje Taastrup, der består af ca. 21.000 m2. Målsætningen er at et bedre overblik over bygningens tilstand og ressourcer, som udgangspunkt for tidligt samarbejde, vil kunne forbedre genbrug- og genanvendelsesgraden på op mod 70% af de nedtagne materialer, der ellers ville være endt som affald.

Cirkulær transformation og innovation

De cirkulære processer i byggeriet er afhængige af den tidlige datahøst i forbindelse med kortlægning, test og markedsdialog – der igen skal understøtte den videre bearbejdning og planlægning af projektet. Data er ligeledes afgørende for strategisk- og projektrelevante beslutningsprocesser samt transparens gennem alle faser. Dette vil partnerne udvikle en metode til i fuld skala.

Ikano Bolig’s primære ansvar i dette værdikædesamarbejde er rollen som bygherre og sikre samarbejde med øvrige aktører, samt rammesætning for ESG-rapportering.

Zupply er ansvarlige for at levere den digitale platform og alle relaterede softwarekrav for at muliggøre cirkulær håndtering af ressourcer i de forskellige byggeprojektsfaser.

Lendager arkitekter vil primært vejlede samarbejdspartnere med deres store knowhow inden for cirkulær økonomi og design.Zupply er ansvarlige for at levere den digitale platform og alle relaterede softwarekrav for at muliggøre cirkulær håndtering af ressourcer i de forskellige byggeprojektsfase.

Bevilling

Partnere

Projektperiode
januar 2024 - juni 2026

Fokusområde
Build 4.0, Byggematerialer

Budget
7.988.170
3.926.020 i støtte fra WE BUILD DENMARK

Kontaktperson
Anne Kirkegaard Bejder

Relaterede
innovationssamarbejder

Shou Sugi Bans brandegenskaber som facade og tag beklædning

Projektperiode
august 2024
-
oktober 2024
Fokusområde
Byggematerialer

Sprøjteudstyr til funktionsspecifik og CO2-negativ hampebeton

Projektperiode
juni 2024
-
oktober 2024
Fokusområde
Build 4.0, Byggematerialer

Bedre sortering af byggeaffald

Projektperiode
maj 2024
-
oktober 2024
Fokusområde
Build 4.0

WE BUILD DENMARK

Liljens Kvarter 2

2620 Albertslund

info@webuilddenmark.dk

CVR-nr.: 41857331

Uddanelses- og Forskningsministeriet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse