Om os

- OG OM DIG

Vi bygger innovation. Sammen.

Du projekterer, bygger, drifter, tegner, udvikler, programmerer, simulerer og regner. 

Vi sætter de rigtige mennesker og virksomheder sammen – og skaber match, der driver den grønne og digitale omstilling i branchen. Vi faciliterer innovative projekter og henter innovationsmidler i Danmark og EU, der gør, at du kan fokusere og bruge din tid og ressourcer på at udvikle nye løsninger og innovationssamarbejder. 

WE BUILD DENMARK er Danmarks bygge- og anlægsklynge. Vi er sat i verden for at give udviklingsorienterede virksomheder i branchen en direkte adgang til midler, viden, sparringspartnere og tværfaglige netværk.  

WE BUILD DENMARK arbejder for

 • At være en innovationsmotor, der sikrer relevant viden, fremdrift, samarbejder og innovationsmidler

 • At løfte innovationskraften i danske virksomheder

 • At tilbyde verdensklasse test- og demonstrationsfaciliteter, både fysisk og digitalt

 • At udbygge Danmarks stærkeste forening for virksomheder i bygge- og anlægsbranchen, der vil innovation. 

Sammen får vi tingene til at ske. Sammen bygger vi bro mellem forskning og erhvervsliv.

Tæt på dig, tæt på markedet, tæt på branchen

Når du er medlem af WE BUILD DENMARK, giver det dig og dine kolleger adgang til en række medlemsfordele:

 • Tværfaglige netværksgrupper inden for forskellige fokusområder som præfabrikation, træbyggeri, intelligente bygninger og byer, klimakrav i praksis og meget mere

 • Mulighed for at søge midler til innovationssamarbejder og -projekter 

 • + 100 events årligt om alt fra klimakrav til modulært byggeri og energieffektivitet

 • Test- og demonstrationsfaciliteter i Europas største Living Lab for intelligent belysning og Smart City-løsninger, DOLL Living Lab samt Femern Videns- & Læringscenter i Rødby

 • Indgang til fagpersoner fra landets bedste vidensinstitutioner

 • Matchmaking med potentielle samarbejdspartnere

 • 7 lokale kontorer fordelt i hele landet, hvor du kan møde os og komme tættere på andre virksomheder i dit nærområde. 

Vi er Danmarks klynge for byggeri og anlæg – og hvad er så dét?

I 2020 blev der udpeget 13 klynger inden for 13 nationale styrkepositioner. Og vi er Danmarks klynge for bygge- og anlægsbranchen.

Vi er altså sat i verden for at understøtte innovation og skabe partnerskaber inden for digital og grøn omstilling. For at hjælpe virksomheder og mennesker som dig med at sætte projekter i gang, få ny viden og fremtidssikre branchen.

Vi er en non-profit forening ledet af en bestyrelse, som primært består af repræsentanter fra erhvervslivet.

I 2023 blev vi guldcertificeret klyngeorganisation af ECEI (Det europæiske sekretariat for klyngeanalyse). Certificeringen er den højeste standard for europæiske klynger og er et bevis på, at vi:

 • er en stærk organisation

 • har relevante services for vores medlemmer

 • har tæt kontakt til virksomheder og vidensinstitutioner

 • udviser høj professionalisme

 • fører internationalt samarbejde og råder over internationale ressourcer.

Kort sagt. Vi har styr på det, og du er i trygge og professionelle hænder hos os.

 

Vedtægter

Du kan læse foreningen WE BUILD DENMARK's vedtægter her.

WE BUILD DENMARK - vedtægter

WE BUILD DENMARK er blandt andre finansieret af:

Vi samarbejder bredt med videninstitutioner, styrelser, ministerier, Danmarks Eksportråd, Innovationsfonden og deltager i en række europæiske og nordiske projekter og samarbejder gennem DigitalEurope, Horizon og Interreg.

WE BUILD DENMARK

Liljens Kvarter 2

2620 Albertslund

info@webuilddenmark.dk

CVR-nr.: 41857331

Uddanelses- og Forskningsministeriet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse