innovationssamarbejde

Cirkulært biogent byggesystem

Cirkulært biogent byggesystem

Et værdikædesamarbejde i forbindelse med projektet Closing Loops

Cirkulært Biogent Byggesystem vil etablere en fuld cirkulær værdikæde af ledende partnere i dansk byggeri med henblik på at realisere et byggeri på 15.000 m2 inden medio 2026.

Værdikædesamarbejdet vil levere en samlet systemløsning af et fuldt cirkulært og lav-CO2 byggeri. CO2 besparelser realiseres igennem en gennemgribende udnyttelse af biogene og upcyclede materialer, samt design for disassembly og take-back løsninger, der sikrer at komponenter ikke afbrændes efter endt levetid, men kan udnyttes af fremtidige generationer for derved at reducere CO2-aftryk yderligere.

Home.Earth’s Byggesystem er udviklet i samarbejde med Scandi Byg og Nordic Wood Industries’ øvrige selskaber. Det udgør en samlet systemløsning for fuldt byggeri og består af modulære og præfabrikerede elementer. Det kombineres med EFFEKTs erfaringer med design for disassembly på råhus, facade, og aptering og a:gains ekspertise inden for industriel upcycling.

Værdikædesamarbejdet vil yderligere skalere og optimere brugen af biogene og affaldsbaserede materialer fra a:gains cirkulære udviklingsportefølje, samt udvikle digitale materialepas (inkl. sporbarhed) på udvalgte produkter for at muliggøre skalerbare take-back-ordninger.

Projektets output vil være

  1. en fuldskala mock-up, der demonstrerer råhus, facadeløsninger, aptering og isolering
  2. cirkulær produktudvikling og tests, der muliggør leverance af
  3. en cirkulær og biogent optimeret systemløsning til et Home.Earth-byggeri, planlagt til opførelse medio 2026.

Reduktioner

Besparelse på CO2: 7.125 tons CO2-ækvivalenter

 

Bevilling

Partnere

Home.Earth
EFFEKT
Scandi Byg

Projektperiode
januar 2024 - maj 2026

Fokusområde
Build 4.0, Byggematerialer

Budget
8.540.000
4.270.000 i støtte fra WE BUILD DENMARK

Kontaktperson
Trine Alette Panton

Relaterede
innovationssamarbejder

Shou Sugi Bans brandegenskaber som facade og tag beklædning

Projektperiode
august 2024
-
oktober 2024
Fokusområde
Byggematerialer

Sprøjteudstyr til funktionsspecifik og CO2-negativ hampebeton

Projektperiode
juni 2024
-
oktober 2024
Fokusområde
Build 4.0, Byggematerialer

Bedre sortering af byggeaffald

Projektperiode
maj 2024
-
oktober 2024
Fokusområde
Build 4.0

WE BUILD DENMARK

Liljens Kvarter 2

2620 Albertslund

info@webuilddenmark.dk

CVR-nr.: 41857331

Uddanelses- og Forskningsministeriet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse