NETVÆRK FOR PRÆFABRIKATION
I BYGGERIET

Der ligger store muligheder i at reducere klimabelastningen samt hæve ambitionsniveauet for byggeriets bæredygtighedsparametre ved brug af præfabrikation i byggeriet. 

Derfor har vi etableret Netværk for Præfabrikation i Byggeriet. Netværket skal være en platform for vidensdeling og erfaringsudveksling.  

Vi håber, du har lyst til at være med? 

Netværksgruppen vil have fokus på at øge brugen af ny teknologi inden for præfabrikation, samt videndele på tværs af klassiske præfabrikations-siloer og byggeriets værdikæde.  

Sammen tager vi udgangspunkt i branchens udfordringer inden for blandt andet mangel på arbejdskraft, arbejdsmiljø, certificeringsordninger, bæredygtighed og materialeforbrug samt teknologier til at understøtte virksomhedernes indsats og udvikling. 

Temaer
Udover generelle emner, der drøftes i netværket, vil vi i samarbejde med dig sætte fokus på: : 

 • Cirkulær præfabrikation og Design for Disassembly 
 • Ressourceknaphed – materialer og mandskab 
 • Nye teknologier og brugen af den 
 • Samarbejdsmodeller, tværfaglighed, vidensdeling og businesscases 
 • ETA og lovgivning om præfabrikerede elementer 


Hvem kan være med?
Netværket er særligt relevant for dig, der er:

 • Bygherre 
 • Rådgiver 
 • Entreprenør 
 • Elementproducent 
 • Materialeleverandør 
 • Teknologivirksomhed

Hvorfor skal du være med? 
Kort fortalt giver et medlemskab af i netværket følgende fordele:  

 • Et fagligt netværk af professionelle, der arbejder med eller ind imod præfabrikation 
 • 4-6 professionelt faciliterede netværksmøder, online eller fysisk 
 • Oplæg fra GTS-institutter og videninstitutioner på alle møder

Erfaringsudveksling om præfabrikation og viden i forhold til: 

 • Business cases 
 • Bæredygtighed og grøn omstilling 
 • Ny teknologi og brugen af denne 
 • Samarbejdsmodeller og tværfaglighed 
 • Som medlem af netværket er du naturligvis selv med til at bestemme de konkrete emner og temaer, som netværket skal arbejde med i relation til præfabrikation

   Har du spørgsmål? 

   Så er du velkommen til at ringe til Kristian Bork eller Jonas Ernst Søndergaard.  

   Kristian Bork

   Kristian Bork
   Innovationskonsulent
   Innovation Manager

   Industrielt byggeri

   +45 2143 6991
   kristian.bork@webuilddenmark.dk

   Lær Kristian Bork bedre at kende

   Jonas Søndergaard, WE BUILD DENMARK

   Jonas Ernst Søndergaard
   Innovationskonsulent
   Innovation Manager

   Digitalisering i byggeriet

   +45 2561 2532
   oej@webuilddenmark.dk

   Lær Jonas bedre at kende