InnoTech Taskforce

InnoTech Taskforce

Der er behov for innovationer indenfor smart specialisering, der fremmer bæredygtige byer og lokalsamfund og for at løsninger udvikles efter ensartede principper, der bygger på standarder, arkitekturprincipper m.v.

Kommunerne har i dag svært ved at gøre brug af de teknologier, der kan understøtte deres arbejde med grøn omstilling, da ikke alle har de fornødne ressourcer og kompetencer. Disse ressourcer og kompetencer ligger hos virksomheder og universiteter, og det er derfor nødvendigt at få dem sat i spil i forhold til at støtte den offentlige sektor i form af videnoverførsel, deling af forskningsresultater og for at imødekomme kommunernes og regionernes behov.

Omvendt er det vanskeligt for virksomheder at forstå og navigere i den kommunale kompleksitet – og det kalder på stærke partnerskaber. Med afsæt i et stort netværk af virksomheder og andre aktører, faciliterer WE BUILD DENMARK etableringen af disse innovative partnerskaber i InnoTech-projektet, så de ønskede gevinster opnås, og der samtidig skabes vækst og innovation i de involverede virksomheder.   

InnoTech-projektet har primært fokus på emner som: 

  • klima
  • vand
  • 3D-bymodeller
  • smarte bygninger
  • mobilitet i by og land
  • byens tilstand

Under disse temaer bliver der igangsat en række såkaldt demonstrationsprojekter, der skal danne grundlag som inspiration og skalering for andre interesserede kommuner.

I løbet af de kommende år vil WE BUILD DENMARK afholde en række InnoTech arrangementer, hvor forskellige problemstillinger og konkrete use cases vil blive drøftet og præsenteret til inspiration og hvor det vil være muligt, at netværke med potentielle samarbejdspartnere.

Tag fat i Stinus, hvis du vil vide mere.

Projektpartnere

Gate 21, Innovation Skåne, AKiLAY Aps, DTU Compute, DTU Construct, DTU Engineering Technology, Frederiksberg Kommune, GovTech Midtjylland, Guldborgsund Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Region Sjælland, Roskilde Universitet, We Build Denmark, Aarhus Kommune, Högskolan i Halmstad, RISE, Tomelilla kommun, Ängelholms kommun

Finansieret af

WE BUILD DENMARK

Liljens Kvarter 2

2620 Albertslund

info@webuilddenmark.dk

CVR-nr.: 41857331

Uddanelses- og Forskningsministeriet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse