Closing Loops

Closing Loops
- SAMMEN og på TVÆRS.

I Closing Loops samarbejder brancher, virksomheder, værdikæder, regioner og videninstitutioner om at implementere og skalere konkrete cirkulære løsninger, så projektets deltagende virksomheder opnår et markant løft.

Closing Loops formål er bidrage til at omstille Danmark til en cirkulær og ressourceeffektiv økonomi ved at: 

 • reducere affald, CO2e og tonnage
 • skabe stærke værdikædesamarbejder på tværs af virksomheder og organisationer – især byggeri & anlæg, miljøteknologi, tekstil, design og møbler, fødevare & bioøkonomi
 • vise vejen for både danske og internationale aktører 
 • skabe nye udviklings- og forretningsmuligheder
 • tilføre miljøteknologi, digitale teknologier, nye forretningsmodeller, produkter, take-back-ordninger, designmetoder, services mv. 

Ingen virksomhed kan blive cirkulær alene  

En virksomhed kan ikke omstille sig alene. De er afhængig af andre aktører i værdikæden – og nye samarbejdsformer i værdikæden. Det kan være i form af ressourceinput fra leverandører (upstream) og salg af produkter til kunder (downstream). Samarbejde i værdikæderne er derfor en forudsætning for at omstille SMV’er til cirkulær økonomi. 

Ved at være flere partnere, som er sammen om forandring, kan vi fremme den konkrete cirkulære implementering og samtidig øge virksomhedernes konkurrencefordele. 

 

Closing Loops består af fire hovedaktiviteter 

1: Værdikædesamarbejder – ca. 30 værdikædesamarbejder 

2: Modning og matchmaking af pipeline og nye samarbejder – ca. 75 virksomheder  

3: Tjekke gennemførlighed – ca. 40 virksomheder og videninstitutioner 

4: Tværgående rådgivnings- og udviklingsforløb – ca. 75 virksomheder  

 
Eksempler på værdikædesamarbejder inden for byggeri og anlæg

 • Cirkulært vinduesparti
 • Digitalisering og automatisering af byggematerialer og cirkulære processer
 • Skalering af biogene, CO2-lagrende typehuse
 • CBB: Cirkulært Biogent Byggesystem
 • Genbrugssystem for trægulve

Målgrupper

Closing Loops henvender sig til flere målgrupper: 

Loop closers 

 • Modne og omstillingsparate SMV’er i værdikæder med væsentlige ressource- og affaldsstrømme.  
 • Indsamler/aftager fx ressource- og affaldsstrømme og skaber nye produkter.  
 • Arbejder ofte på tværs af traditionelle brancher og værdikæder, og kan dermed være med til at skabe helt nye værdikædesamarbejder. 

Waste makers 

 • Virksomheder og andre aktører med et væsentligt footprint i form af affalds- og ressourcestrømme, der pt ikke er optimal anvendelse for.  
 • Fx en materialeproducent med behov for at leve op til nuværende og kommende krav og standarder, som i dag ikke kan finde relevante afsætningsmuligheder på det almindelige marked. 

Markedet 

 • Virksomheder og øvrige aktører, som vil anvende mere bæredygtige materialer, produkter og løsninger. De repræsenterer dermed et vigtigt markedstræk for den primære målgruppe. 
 • Fx en entreprenørvirksomhed, som ønsker at anvende alternative materialer og produkter, men ikke kan finde relevante leverandører på det almindelige marked. 

Andre 

 • Iværksættere
 • Underleverandører
 • Konsulenter
 • Videninstitutioner
 • Internationale aktører

Finansiering og partnere  

Closing Loops medfinansieres af EU - Den europæiske regionalfond og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse for perioden 15.08.2023 til 31.08.2026. 

Operatørgruppen bag programmet er funderet i forskellige brancher, fagligheder og geografier:  

Klyngeorganisationer 
Identificerer og udvikler værdikædesamarbejder inden for deres faglige områder: 

 • Food & Bio Cluster Denmark
 • Lifestyle & Design Cluster
 • WE BUILD DENMARK
 • Clean - Danmarks Vand- og Miljøklynge

GTS-institut 
Teknologiske eksperter og fysiske laboratorier - kobling mellem teknologi, forretning og innovation: 

 • Teknologisk Institut

Erhvervshuse 
Særligt fokus på forretningsudvikling hos de deltagende virksomheder.  

 • Erhvervshus Hovedstaden
 • Erhvervshus Sjælland
 • Erhvervshus Sønderjylland
 • Erhvervshus Midtjylland 
 • Erhvervshus Nordjylland

Tag fat i Jonas, hvis du vil vide mere.

Projektpartnere

Finansieret af

WE BUILD DENMARK

Liljens Kvarter 2

2620 Albertslund

info@webuilddenmark.dk

CVR-nr.: 41857331

Uddanelses- og Forskningsministeriet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse