AI Boost 

AI Boost 

AI-Boost hjælper dig, der gerne vil i gang med at arbejde med kunstig intelligens i din virksomhed

Kunstig intelligens (AI) har potentialet til at sikre en markant mere konkurrencedygtig og fleksibel forretning. Mange store virksomheder er allerede i fuld gang, mens udbredelsen af AI i små og mellemstore virksomheder er langt mindre. Derfor kan små og mellemstore virksomheder nu gøre brug af tilbuddene i AI-Boost.

I AI-Boost får du

AI-tjek
Et gratis AI-tjek giver dig indsigt i, hvilke potentialer din virksomhed kan høste med AI – det koster kun din tid og entusiasme.

AI-videnforløb
Videnforløb med tre danske universiteter: Vil du have del i det store potentiale ved at arbejde med kunstig intelligens i din virksomhed? Vil du med på Digital Tech Summit 2023? Og vil du møde nogle af de førende eksperter og virksomheder inden for AI?

Adgang til og finansiering af forskellige test-typer
Via testpartnerne i AI-Boost har din virksomhed mulighed for at få testet løsninger eller nyeste produkter i test- og laboratoriefaciliter. Testpartnerne i AI-Boost er GTS´erne; FORCE Technology og Alexandra Instituttet samt DOLL Living Lab. AI-Boost finansierer størstedelen af de valgte tests med et mindre krav om egenfinansiering.

Hvem kan ansøge?

For at kunne søge om deltagelse i AI-Boost skal din virksomhed have en vis digital modenhed, samt et ønske om at arbejde med ny teknologi og nye løsninger. AI-Boost er primært for virksomheder inden for sundhed, life science og det byggede miljø, samt leverandører til de tre områder.

Derudover er der krav til, at virksomheden har:

  • dansk CVR-nummer

  • SMV-status: maks. 249 ansatte og en omsætning på maks. 50 mio. euro og/eller en balance på maks. 43 mio. euro

  • modtaget de minimis-statsstøtte under 200.000 euro, svarende til ca. 1,5 mio. kr., i indeværende og de to foregående regnskabsår i henhold til EU’s regler om de minimis-støtte. De minimis-erklæring underskrives inden påbegyndt forløb.

  • mulighed for at afsætte den nødvendige tid til et indledende møde (1 time) og deltagelsen i de tilbudte aktiviteter

Tag fat i Stinus, hvis du vil vide mere.

Projektpartnere

Finansieret af

WE BUILD DENMARK

Liljens Kvarter 2

2620 Albertslund

info@webuilddenmark.dk

CVR-nr.: 41857331

Uddanelses- og Forskningsministeriet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse