Erhvervsfyrtårn
Femern

Erhvervsfyrtårnet for bæredygtigt byggeri og erhvervsudvikling med afsæt i Femern Bælt-forbindelsen

Megainfrastruktur skal være en styrkeposition for danske virksomheder gennem innovation i hele værdikæden. Det sker gennem opsamling af viden og forskning inden for megainfrastruktur og udvikling af mere bæredygtige løsninger, materialer og brug af teknologi. 

Det unikke megainfrastrukturprojekt, Femern Bælt-forbindelsen, er et af flere megainfrastrukturprojekter, som både giver inspiration til nye løsninger, og samtidig også kalder på nye løsninger. Derfor har vi etableret et Videns- og læringscenter, Fehmarn Innovation Link i nærhed til byggeriet.

Indsatsen bliver drevet og faciliteret af WE BUILD DENMARK i tæt samarbejde med Odense Robotics, da vi i fællesskab kan forene anlægsfaglig viden med ny teknologi og automation.

I tillæg til anlæg af Femern og samarbejdsaftaler med Femern A/S samt konsortierne, samarbejder vi også med Vejdirektoratet, Banedanmark og Sund & Bælt om at identificere udviklingsområder og i forlængelse koble nye innovationsprojekter.

Arbejder du med et af ovennævnte temaer, og ønsker videreudvikling og samarbejde, så er du meget velkommen til at kontakte Pernille Remming.

Vi arbejder med innovation

WE BUILD DENMARK og Odense Robotics har gode erfaringer med at sammensætte de rette innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner. Der kan være mange veje til et godt og effektfuldt samarbejde, og derfor arbejder vi med flere forskellige formater, som også kan udspringe af vores viden- og netværksaktiviteter, hvor vi stiller skarpt på fremtidens behov. 

Som virksomhed skal du ikke tænke over, hvilket format, som passer bedst. Du skal blot tage kontakt, og så faciliterer vi rammer og samarbejde.

1. Innovationsprints

Innovationssprints arbejder med en problemejer-baseret tilgang med et markedsbehov. Det kan fx være en bygherre, et konsortium eller entreprenør, som efterspørger en løsning på et konkret problem. Virksomheder udarbejder konkrete forretningsidéer til en løsning, service eller produkt baseret på problemejers konkrete behov.

2. Innovationboards

Et innovationboard er et udviklingsrum mellem store virksomheder og SMV’er, klynger og videninstitutioner. Der udarbejdes konkrete forretningsidéer eller innovative løsninger, services eller produkter. Innovationboards er tematiserede og innovationsafsøgende. 

3. Proof of concept

Formålet er at vurdere en ny kombination af kendt viden og værktøjer med bidrag fra de deltagende virksomheder samt viden forankret hos videninstitutionerne og deres samarbejdspartnere nationalt og internationalt samt publiceret forskning. Vurderingen sker ift. markedsefterspørgsel-, bæredygtigheds- og realiseringspotentiale. Formålet er at afdække om der er mulighed for at udvikle nye løsninger og på den baggrund vurdere, hvad der skal til samt lægge en plan herfor. Output kan foruden vurderingen være tegninger, mockups, planer, prototyper, koncepter til nye løsninger, produkt- og procesinnovation.

4. Innovationssamarbejde

Innovationssamarbejder er dybere og direkte fokuseret på at udvikle en ny viden og nye løsninger. Et målrettet projektsamarbejde mellem store og mellemstore virksomheder, forsknings- og videninstitutioner, eller GTS’er. Output kan være detaljerede tegninger, mockups, planer og prototyper, som medfører produkt- og procesinnovation.

Erhvervsfyrtårnet for bæredygtigt byggeri og erhvervsudvikling med afsæt i Femern-Bælt forbindelsen er medfinansieret af EU samt REACT-EU midler og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 

Tag fat i Pernille, hvis du vil vide mere.

Projektpartnere

Finansieret af

WE BUILD DENMARK

Liljens Kvarter 2

2620 Albertslund

info@webuilddenmark.dk

CVR-nr.: 41857331

Uddanelses- og Forskningsministeriet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse