Innovationskraft 2021-2024

Innovationskraft 2021-2024

Den samlede danske klyngeindsats dækker 13 styrkepositioner på tværs af sektorer, og har til formål at styrke innovationskraften i danske virksomheder inden for Danmarks stærkeste og mest lovende erhvervs- og teknologiområder.

WE BUILD DENMARK er udpeget til at styrke bygge- og anlægsbranchens virksomheders produktivitet og konkurrenceevne gennem samarbejde om innovation og videnoverførsel mellem virksomheder, videninstitutioner og andre aktører. Det gør vi bl.a. via innovationskraft 2021-2024, som gør det muligt, at du kan deltage i:

WE BUILD DENMARKs rolle som klyngeorganisation, er at udvikle aktiviteter for branchen, der både skal møde aktuelle innovationsbehov og -udfordringer hos virksomhederne og adressere virksomhedernes fremadrettede udfordringer. Derfor faciliterer WE BUILD DENMARK innovations- og vidensamarbejder med fokus på den løbende udvikling i teknologier, forskning og markedstendenser, der skal styrke virksomhedernes innovation og understøtte vækst og forretningsudvikling på den lange bane.

WE BUILD DENMARK modtager støtte fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, EU’s Regionalfond og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i projektet Innovationskraft 2021-24, hvis primære formål er at styrke innnovationskraften i danske virksomheder inden for Danmarks stærkeste og mest lovende erhvervs- og teknologiområder, herunder bygge- og anlægsbranchen.

Tag fat i Marianne, hvis du vil vide mere.

Finansieret af

DEB-logo

WE BUILD DENMARK

Liljens Kvarter 2

2620 Albertslund

info@webuilddenmark.dk

CVR-nr.: 41857331

Uddanelses- og Forskningsministeriet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse