Om os

Det bredeste samarbejde i bygge- og anlægsbranchen

Et nyt samlingspunkt for alle i bygge- og anlægsbranchen, som ønsker viden og samarbejde om innovation, grøn omstilling og ny teknologi.

WE BUILD DENMARK er resultatet af en sammenlægning af en række eksisterende organisationer og netværk indenfor byggeri og anlæg i Danmark. Formålet er at skabe ét stærkt samlingssted for alle i bygge- og anlægsbranchen – både virksomheder, vidensinstitutioner og det offentlige – om fremtidens bæredygtige og digitale teknologier, smarte byer og lokalområder, innovation, forretningsudvikling, produktivitet, vækst og internationalisering.

Klyngen dækker hele Danmark med kontorer i København, Odense, Aalborg, Næstved, Holstebro og Aarhus. Der foregår desuden et tæt samarbejde med BLOXHUB og med Gate 21’s kontor på Lolland og dermed kobling til Femern-projektet.

Bevillingsgivere
Uddannelses- og Forskningsministeriet udpegede i oktober 2020 WE BUILD DENMARK som den officielle klynge for byggeri og anlæg i Danmark og besluttede at støtte den nye organisation med 6,25 million kroner årligt, ligesom Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har besluttet at støtte med et tilsvarende beløb.

Samtidig fik WE BUILD DENMARK sit første økonomiske bidrag fra Realdania.

Desuden har en lang række kommuner besluttet at støtte den nye klynge økonomisk via regionale samarbejdsorganisationer, og flere andre aktører er i proces med at beslutte et økonomisk bidrag, så den nye klynge kan komme ekstra stærkt fra start. 

En stærk kreds står bag den nye erhvervsklynge
WE BUILD DENMARK er en non-profit forening ledet af en bestyrelse, som primært består af repræsentanter fra erhvervslivet.

De to nationale innovationsnetværk InnoBYG og Smart City Cluster Denmark, samt den regionale klynge BYG FYN i Odense er blevet fusioneret ind i den nye organisation, ligesom dele af Gate 21 i Østdanmark og Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark er blevet en del af den nye klynge. BLOXHUB i København bliver en tæt strategisk samarbejdspartner.

Bag klyngen står også vidensinstitutionerne: Alexandra Instituttet, Arkitektskolen Aarhus, Danmarks Tekniske Universitet, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, FORCE Technology, Kunstakademiets Arkitektskole, Københavns Universitet, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet, Teknologisk Institut, University College Lillebælt, VIA University College, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet.

Følgende branche- og erhvervsorganisationer står bag klyngen: BAT-Kartellet, Bygherreforeningen, Danske Arkitektvirksomheder, DI Byg, DI Dansk Byggeri, Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), SMV Danmark/Dansk Håndværk, TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Se klyngens vedtægter her