Netværk for materialer til
bæredygtigere byggeri

Interesserer du dig for bæredygtige materialer til dit byggeri?

Visionen med denne netværksgruppe er at gøre producenter og leverandører af byggematerialer dygtigere til at dokumentere deres produkter samt beslutte, om de skal investere i mærkninger/EPD og generelt at øge kendskabet til kravene i bæredygtige byggeprojekter.

Kort om netværket

Med de kommende dokumentationskrav i forhold til bl.a. bygningers udledning af CO2 samt øgede krav til dokumentation af byggematerialers bæredygtighed og stigende krav til disse, etablerer WE BUILD DENMARK sammen med Zealand, RessourceCity og Næstved Erhverv en netværksgruppe med fokus på materialer til det bæredygtige byggeri, og med særligt fokus på biobaserede byggematerialer og cirkulære materialer, samt hvilke barrierer der måtte være for brugen og udbredelsen af de enkelte materialer.

Et sideløbende tema vil være at undersøge blandt deltagerne, hvordan man får opskaleret brugen af de enkelte materialer.

Netværksgruppen vil i løbet af 2023 afholde en møderække på 3 møder inden for forskellige temaer med fokus på biobaserede byggematerialer og cirkulære materialer. Det er et ønske, at der etableres innovationssamarbejder som følge af deltagelse i netværksgruppens møder, og at deltagerne får ny viden, som de kan bruge aktivt i deres virksomhed efterfølgende.

 

Foreløbige temaer

 • Biobaserede byggematerialer – hvordan bliver det den nye normal?
 • Hvordan overkommer vi barriererne for at bygge med biobaserede byggematerialer?
 • Hvordan kan biobaserede byggematerialer skaleres til de mange byggerier – med fokus på æstetik

   

  Potentielle medlemmer 

  • Materialeproducenter
  • Leverandører
  • Bygherrer
  • Håndværkere
  • Entreprenører
  • Rådgivere
  • Og mange flere 

   Hvorfor skal du være med? 

   Fordi du gerne vil flytte branchen på bæredygtighedsrejsen. Måske er du nysgerrig, brænder for at skabe en forandring og få nyeste viden og inspiration fra de andre deltagere i netværket. Og så kan du møde andre, der ligesom dig gerne vil netværke og drøfte muligheder for nye spændende samarbejder, hvor fokus på materialer er i højsædet.

   Deltagelse i Netværksgruppe for materialer til bæredygtigere byggeri
   Som medlem af WE BUILD DENMARK kan du deltage i netværket uden yderligere betaling. Er du eksisterende medlem og ønsker at deltage i netværket, så send en mail til Marianne Meyer Jakobsen, der kan hjælpe med tilmeldingen marianne.meyer.jakobsen@webuilddenmark.dk

      Har du spørgsmål til netværksgruppen?

      Så er du velkommen til at ringe til Morten Lolk eller Christina Grann Myrdal.  

      Christina Grann Myrdal

      Morten Lolk

      Leder af netværksgruppen
      Zealand – Sjællands Erhvervsakademi

      +45 5076 2759
      molo@zealand.dk

      Christina Grann Myrdal

      Christina Grann Muyrdal

      Innovationschef, bæredygtighed
      WE BUILD DENMARK

      +45 2459 3960
      christina.grann.myrdal@webuilddenmark.dk