Containers,From,A,Height,With,Different,Types,Of,Metal,,Sorting
innovationssamarbejde

Smart affaldshåndtering på Byggepladsen

Smart affaldshåndtering på Byggepladsen

Hvad er udfordringen?

Byggebranchen er kendt for at generere store mængder affald og var i 2019 ansvarlig for 40% af Danmarks affald, svarende til 5 mio. tons. Af dette blev kun 36% direkte genanvendt grundet dårlig dokumentation af affaldsproduktionen ved den enkelte byggeplads.

Hvilke resultater og leverancer forventer vi af innovationssamarbejdet?

I projektet samarbejder Aris Robotics, Enemærke & Petersen og LivingLean om at teste brugen af kamera koblet med en kunstig intelligens, der kan genkende materialetyper og give hurtig feedback til brugeren, når de smider affald i containeren.

Data samles i et monitoreringssystem, som byggeledelsen kan bruge til at visualisere kildesorteringen og dokumentere renhedsgraden i byggepladsen affald.

Forventningen er, at en højere procentdel kan genbruges eller genanvendes uden at downcycle materialets værdi og anvendelsesmuligheder. 

Målsætning på mellemlang sigt (5-7 år) er en fuld kommerciel løsning, som via visuelle teknologier kan kategorisere og måle på affaldsfraktioner live – og dermed understøtte en bæredygtig adfærd på byggepladserne.

Bevilling

DEB-logo

Partnere

Projektperiode
april 2023 - marts 2024

Fokusområde
Build 4.0

Budget
1.295.000
Heraf 370.000 i støtte fra WE BUILD DENMARK

Kontaktperson
Jonas Søndergaard

Relaterede
innovationssamarbejder

Sensorer på byggepladsen til automatiseret ESG-rapportering og optimering

Projektperiode
januar 2024
-
oktober 2024
Fokusområde
Build 4.0

Cirkulære udbud og udbudsmodeller

Projektperiode
januar 2024
-
april 2024
Fokusområde
Build 4.0, Byggematerialer

Målbar fleksibilitet i dansk byggeri

Projektperiode
april 2022
-
marts 2023
Fokusområde
Build 4.0

WE BUILD DENMARK

Liljens Kvarter 2

2620 Albertslund

info@webuilddenmark.dk

CVR-nr.: 41857331

Uddanelses- og Forskningsministeriet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse