container

Nyt projekt skal forbedre kildesortering på byggepladsen

Det er dyrt med dårlig kildesortering på byggepladsen. Dyrt for klimaet og dyrt for bundlinjen.

Derfor er fire virksomheder gået sammen om at forbedre kildesorteringen og dermed renhedsgraden i containere på byggepladsen ved hjælp af teknologi og adfærd.

Der skal anvendes prisvenlige og robuste ”off-the-shelves” kameraer, der kan købes i gængse elektronikbutikker. Kameraerne filmer de materialer, der smides i containeren, og ved hjælp af AI-værktøjer opsamles der data på, om materialerne sorteres korrekt.

 

Data = højere renhedsgrad

Hensigten med projektet er at opnå en højere renhedsgrad i affaldsfraktionerne, og derved sikre en højere nyttiggørelse af byggeaffaldet samt opsamling af data for affaldet, som kan bruges som dokumentation.

På baggrund af realtidsdata, bliver det muligt at gøre opmærksom på, når der fejlsorteres, og dermed renholde affaldsfraktionen straks denne bliver forurenet. Den opsamlede data dokumenterer samtidig renheden af det affald, der skabes på byggepladsen – et dokumentationskrav, som bliver vigtigt fremadrettet iht. EU-taksonomien og på sigt også i klimakravene.

Udfordringen ligger i håndteringen på pladsen – at affaldsfraktionerne bliver blandet, og dermed bliver de økonomisk dyrere at komme af med, og genbrug bliver næste umuligt. Ved at sortere korrekt fra starten, muliggør vi genbrug i langt højere grad.

Thomas Juhl
Maturix

Vi har brugt en årrække på at udvikle en kunstig intelligens til at levere reel data om affald og give indsigt i affaldsstrømme. Vi vil gerne hjælpe byggepladserne med at få indblik og overblik i det affald, der skabes, og i de materialer der smides ud igennem alle faser af byggeriet.

Sina Pour Soltani
ARIS Robotics
Billeder fra containere på byggepladsen. Kamera er monteret i toppen af metalstang og filmer ned i containeren.

Stærk firkløver med supplerende kompetencer

Det er ikke en helt tilfældig sammensætning af virksomheder, der nu munder ud i projektet ”Smart affaldshåndtering på byggepladsen (SAB)”.

  • Aris Robotics en ung IT-virksomhed, der arbejder med kunstig intelligens, og de kommer til at bygge den platform, som skal behandle de data, der opsamles på byggepladsen.

  • Maturix arbejder allerede med bæredygtighedstiltag på byggepladser, og kan bruge deres erfaringer til kvalificere både adfærdsmodeller og tekniske løsninger. Maturix arbejder med monitorering og opsamling af data på byggepladserne.

  • LivingLean har specialiseret sig gode samarbejds- og processermodeller på byggepladser og byggeprojekter. De har stor erfaring med at bruge adfærdsdesign til at understøtte en bæredygtig byggeplads.

  • Enemærke & Petersen har også flere års erfaring med at drive bæredygtige byggepladser. De bidrager ligeledes med rådgivning om adfærd og affaldshåndtering på byggepladsen.

De kommer altså hver især med en ekspertise, der skal sikre, at projektet når i mål med udviklingen af et monitoreringssystem, der fungerer i praksis på byggepladsen.

 

I løbet af juni opsættes de første kameraer på byggepladsen, og dataene opsamles og analyseres løbende.

Vi har i vores hidtidige projekter erfaret, at bedre affaldssortering og mindre spild hurtigere kan opnås, hvis man kombinerer digitalisering og adfærdsinnovation. Potentialet er meget stort – både for CO2-regnskabets vedkommende, men også i økonomien for bygherrer og øvrige aktører.

Torben Vang
LivingLean

Projektoverblik

Forklarende tekst til modellen

Nr. 1 – Et kamera overvåger affaldscontainerne og danner billeder som grundlag for analysen udført af den kunstige intelligens

Nr. 2 – Den kunstige intelligens analysere og bearbejder billedmaterialet. På baggrund af analysen dannes data til bearbejdning.

Nr. 3 – Data bearbejdes, og der skabes overblik over data, såsom renhedsgrad af den enkelte affaldsfraktion, på dashboard, som fx kan vises i skurbyen og ved byggeledelsen. På baggrund af data, vil det også være muligt at oprette notifikationer eller alarmer for forkert affaldssortering.

Nr. 4 – Byggeledelsen kan på baggrund af data og overblikket for de forskellige affaldsfraktioner samle dokumentation for byggepladsens affaldssortering til fx LCA og ESG rapportering

Nr. 5 – For at finde frem til den bedste måde at påvirke affaldssorteringen på byggepladsen, afprøves en række forskellige adfærdsmodeller, som kan holdes op mod hinanden vha. data skabt af den kunstige intilligens.

Nr. 6 – Håndværkernes sortering af byggeaffald påvirkes af de forskellige adfærdsmodeller. Fx vil der kunne gives signal grøn eller rød for korrekt eller ukorrekt sortering affaldet, som håndværkeren af lagt i affaldscontaineren og sorteringen vil kunne ændres på baggrund af signalet.

Nr. 7 – Ved helt rene affaldssorteringer optimeres mulighederne for at byggeaffaldet kan indgå i Den nære cirkel og ikke falder ud i de omkring liggende cirkler.

Nr. 8 – Ved at holde materialerne i Den nære cirkel, vil byggeaffaldet kunne indgå i samme byggeri eller andre byggerier, ved minimalt forbrug og ressourcespild til forarbejdning.

Del den gode nyhed med andre

WE BUILD DENMARK

Liljens Kvarter 2

2620 Albertslund

info@webuilddenmark.dk

CVR-nr.: 41857331

Uddanelses- og Forskningsministeriet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse