DGNB-Drift-2023

En vejledning i IoT og sensorer til bæredygtige tiltag

Vi har fået udarbejdet en vejledning sammen med FORCE Technology, der viser, hvordan IoT kan anvendes i forbindelse med bæredygtighedscertificering for bygninger i drift.

Vejledningen som er finansieret af WE BUILD DENMARK, Forsknings- og Uddannelsesstyrelsen og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, har været efterspurgt af flere virksomheder, som arbejder med IoT-løsninger i bygninger og som manglede indsigt i, hvordan de sammensætter teknologileverancen af sensorer og dataopsamling til de bygningsforvaltere, der vælger DGNB-certificeringen for bygninger i drift.

3 gode grunde til at du skal downloade vejledningen:

  • certificeringskrav beskrives, tolkes og omsættes til konkrete anbefalinger og løsningsforslag

  • vejledningen giver et hurtigt overblik over certificeringsordningen i skemaform

  • vejledningen kan bruges som ”dialogplatform” mellem teknologileverandører og bygningsejere.

 

Hvordan kan IoT anvendes i forbindelse med bæredygtighedscertificering for bygninger i drift (DGNB Drift)?

DGNB Drift er en certificeringsordning, der fokuserer på at identificere og implementere CO2-reducerende tiltag i bygningssektoren. IoT kan, i forbindelse med DGNB Drift-certificering, bidrage til energieffektivisering ved blandt andet at dokumentere, hvilke effekter forskellige tiltag har.

Målgruppen for guiden er bl.a. bygningsejere, bygningsanvendere, og bygningsforvaltere, der ønsker at bidrage til den grønne omstilling og implementere tiltag, der er mere bæredygtige i forhold til bygningsdrift.

Guiden er udarbejdet for WE BUILD DENMARK, i forbindelse med et projekt finansieret af midler fra Uddannelses-og Forskningsministeriet og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Dele af materialet er baseret på “En vejledning i IoT, sensorer og data – For optimering af indeklima ibygninger” hvor Teknologisk Institut bidrog, især til afsnittet om “placering af sensorer”.

Viden og erfaringer med arbejdet og udbyttet af DGNB Drift er indhentet af FORCE Technology i samarbejde med Rådet for Bæredygtigt Byggeri (tidligere Green Building Council Denmark), Aguardio, DEAS, Frandsen& Søndergaard, IoT Fabrikken, Lagerberg Rådgivning, Openframe,Rambøll, Schneider Electric og Trifork.


Del den gode nyhed med andre

WE BUILD DENMARK

Liljens Kvarter 2

2620 Albertslund

info@webuilddenmark.dk

CVR-nr.: 41857331

Uddanelses- og Forskningsministeriet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse