100 bio-entusiaster samlet

100 bio-entusiaster samlet – gik du mon glip af noget?

Den 28. november var WE BUILD DENMARK sammen med Food & Bio Cluster Denmark, Zealand – Sjællands Erhvervsakademi, og Ressource City værter for konferencen; Biobaserede materialer – fra Jord til Byggeri. En konference om potentialet for øget produktion og anvendelse af biobaserede byggematerialer i Danmark, men også med fokus på samarbejde på tværs af sektorer og værdikæder og fælles forståelse af hinanden og af mulighederne.

Læs med her, og se om du skal være med næste gang, vi sætter spot på biobaserede byggematerialer.

Hvorfor biobaserede byggematerialer

Man taler om fremtidens materialer. Men i virkeligheden skal vi blot få skridt tilbage i tid for at hente viden om tidligere anvendte byggematerialer for bedre at sikre vores fremtid. Det handler om biobaserede byggematerialer.

Biobaserede byggematerialer kan i vid udstrækning erstatte konventionelle byggematerialer som beton, stål og mineraluld, og fordelene er, at der er tale om materialer, som vi ikke løber tør for, så længe vi gror dem eller de gror sig selv. Derudover kræver biobaserede byggematerialer mindre energi at producere og vi kan i vid udstrækning dyrke dem lokalt, dvs. skabe nye virksomheder og nye arbejdspladser og samtidig undgå transport af materialer kloden rundt.

Kaskadeanvendelse og cirkulær økonomi

Realisering af potentialet for produktion af biobaserede byggematerialer i Danmark i en skala, der gør det økonomisk rentabelt kræver imidlertid, at vi som nation må forholde os til de arealer, der i dag udgør det åbne land i Danmark, og til anvendelsen deraf. Dansk landbrug udgør i dag 60% af Danmarks areal og interesserne står i kø; der skal være plads til både fødevarer og foder, til biodiversitet og beskyttet natur, arealer til energianlæg (biogas, sol- og landbaserede vindmøller, P2X anlæg), byudvikling og infrastruktur mv. Reelt har vi ikke areal nok! Hvis vi skal leve op til alle de arealkrav, der i dag er fra forskellig side, mangler vi et areal svarende til 40% af vores nuværende areal. Vi skal med andre ord tænke ’smart’, tænke i multifunktionalitet og optimering. Tilsvarende er der mange interessenter der kæmper om biomassen, hvor langt det meste i dag brændes af i energianlæg.

Nøglebegreber her er kaskadeanvendelse og cirkulær økonomi, hvilket handler om at udnytte de biobaserede ressourcer langt bedre end vi gør i dag, til flere formål og gentagne gange. Det betyder, at alle dele af planten skal anvendes, og at dét man i dag opfatter som affald der typisk ryger direkte videre til forbrænding i fx et biogasanlæg, i stedet skal ses som en ressource, der kan udnyttes til fx byggematerialer. Det kan altid brændes af når det har udtjent sit formål som fx byggemateriale.

Nye samarbejder på tværs af sektorer

Derudover vil udvikling af nye typer biobaserede materialer og produktion deraf i Danmark kræve samarbejde på tværs af sektorerne landbrug, skovbrug og byggeri, og dermed udvikling af nye biobaserede værdikæder og omstilling af eksisterende værdikæder.

På konferencen Biobaserede materialer – Fra jord til byggeri havde de tre sektorer sat hinanden stævne for netop at diskutere hvordan vi får realiseret potentialet for anvendelse af biomasse til produktion af byggematerialer i Danmark. Men mindst lige så vigtigt for konferencen var det at lære hinanden at kende, få forståelse for hinandens sektorer, få fælles sprog og fælles forståelse af samarbejdsmulighederne. Og netværk var der masser af – aktører på kryds og tværs af sektorer og værdikæder fandt sammen i gode snakke og udveksling af kontaktinformationer.

 

100 bio-entusiaster samlet i Næstved til konference

Handlinger til realisering

Konferencen var ramme om en række dybt faglige og spændende oplæg, der belyste dels forskellige perspektiver af udfordringen og nødvendigheden af omstilling, dels potentialerne. Der gives link til de enkelte oplæg nedenfor.

Dernæst fordelte de knap 100 deltagere sig i fire forskellige workshops med fokus på hvert sit materiale – træ, halm, hamp og tækkerør/græsser – for at diskutere værdikæder og handlinger til realisering af potentialet. Og de gode ideer stod i kø! Alt fra hvordan maskiningeniører på VIA University College kan være med til at udvikle nye høstmaskiner til tagrør, over nye produkttyper af sidestrømme, take back løsninger og nye typer netværk, der kan kick starte udviklingen.

WE BUILD DENMARK er sammen med Food og Bio Cluster Denmark i fuld gang med at bearbejde materialet og kan allerede nu løfte sløret for, at der tegner sig både relevante, visionære og innovative top 3-5 lister af gode projekt- og samarbejdsideer for hvert af de fire materialer.

Gik du glip af noget? 

Så kan du gå på opdagelse i præsentationer fra dagen her 👇

 

Fælles oplæg

Hvorfor skal vi bygge biobaseret?
v/ Projektchef Stig Hessellund, Realdania

Se slides fra oplægget

 

Mere bæredygtig byggebranche – materialeanvendelse og potentialer
v/ Seniorforsker Torben Valdbjørn Rasmussen, BUILD, Aalborg Universitet

Se slides fra oplægget

 

Biomasseressourcer til byggematerialer – nu og i fremtiden
v/ Ph.D og Forskergruppeleder Niclas Scott Bentsen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Skov og Bioressourcer, Københavns Universitet

Se slides fra oplægget

 

Værdikæder for biobaserede byggematerialer – omstilling og nulstilling
v/ Ph.D  og Partner Mikkel A. Thomassen, Smith Innovation

Se slides fra oplægget

Oplæg fra workshops

Biobaserede materialer – halmressourcen
v/ chefkonsulent Thomas Holst, Landbrug og Fødevarer

Se slides fra oplægget

 

Hampens værdikæde i dag – hamp til byggeriet
v/ Seniorspecialist Bodil Engberg Pallesen, Teknologisk Institut

Se slides fra oplægget

 

Biobaserede materialer – tækkerør/græsser
v/ Professor Anne Beim, Det Kongelige Akademi, Institut for Bygningskunst og Teknologi, Centerleder CINARK

Se slides fra oplægget

 

Mere bæredygtig byggebranche – bedre udnyttelse af træ
v/ Seniorforsker Torben Valdbjørn Rasmussen, BUILD, Aalborg Universitet

Se slides fra oplægget

 

 

Stay tuned!

Trine Alette Panton, WE BUILD DENMARK
Innovationskonsulent og programansvarlig; biobaserede byggematerialer

trine.alette.panton@webuilddenmark.dk
+45 2190 0996

Del den gode nyhed med andre

WE BUILD DENMARK

Liljens Kvarter 2

2620 Albertslund

info@webuilddenmark.dk

CVR-nr.: 41857331

Uddanelses- og Forskningsministeriet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse