SHOU SUGI BAN
innovationssamarbejde

Shou Sugi Bans brandegenskaber som facade og tag beklædning

Shou Sugi Bans brandegenskaber som facade og tag beklædning

Hvad er udfordringen?

Træ som byggemateriale har mange fordele, især når det kommer til kombinationen af CO2-lagring og lavere CO2-udledning. I det danske klima er det dog nødvendigt at behandle træet for at sikre dets holdbarhed – typisk gennem maling eller andre behandlinger. En traditionel metode, der kan forlænge træets levetid, er forkullingsteknikken Shou Sugi Ban. Ved at forkulle de yderste millimeter af træets overflade fjernes cellulose og lignin, hvilket reducerer risikoen for råd og svamp samt mindsker materialets antændelighed.

En stor udfordring er, at selvom Shou Sugi Ban-teknikken forbedrer træets holdbarhed, kræver det, at brandegenskaberne dokumenteres gennem tests. Normalt vil træets brandegenskaber være dokumenteret gennem en kommisionsbeslutning, og skal derfor ikke testes, men når træet er behandlet, er det ikke en mulighed på nuværende tidspunkt. Derfor skal forkullet træ altid brandtestes, selvom dets oprindelige egenskaber ikke er ændret, men derimod forbedret. Det krav kan begrænse anvendelsen af forkullet træ, hvilket er en barriere for udbredelsen af biobaserede byggematerialer.

Hvilke resultater og leverancer forventer vi af innovationssamarbejdet?

Innovationssamarbejdets formål er at synliggøre forkullet træs materialeegenskaber, samt dets mange anvendelsesmuligheder i det danske klima. Det sker ved at teste og dokumentere brandegenskaberne for træbeklædning, der er blevet behandlet med Shou Sugi Ban-teknikken.

Målet er at klarlægge, om denne forkulling påvirker materialets reaktion på brand sammenlignet med nuværende standarder. Hvis resultaterne viser, at Shou Sugi Ban ikke forringer træets brandegenskaber, vil det kunne føre til præ-accept af forkullet træ indenfor brandklasse 1 og 2, hvilket vil reducere behovet for individuelle brandtests.

Ved at opnå disse resultater vil projektet kunne hjælpe byggebranchen med at integrere mere bæredygtige materialer og teknikker, hvilket vil fremme den grønne omstilling og øge brugen af træ som et holdbart og miljøvenligt byggemateriale. Projektet sigter mod at være et springbræt til større udviklingsprojekter, der kan fremme Shou Sugi Ban-teknikken som en anerkendt og præ-accepteret metode i byggeriet.

 

Bevilling

Partnere

nikolova/aarsø ApS

Projektperiode
august 2024 - oktober 2024

Fokusområde
Byggematerialer

Budget
337.500
135.000 i støtte fra WE BUILD DENMARK

Kontaktperson
Trine Alette Panton

Relaterede
innovationssamarbejder

Sprøjteudstyr til funktionsspecifik og CO2-negativ hampebeton

Projektperiode
juni 2024
-
oktober 2024
Fokusområde
Build 4.0, Byggematerialer

Genbrug i påkørselssikring

Projektperiode
juni 2024
-
oktober 2024
Fokusområde
Byggematerialer

Cirkulært Byggepladstræ

Projektperiode
juni 2024
-
oktober 2024
Fokusområde
Byggematerialer

WE BUILD DENMARK

Liljens Kvarter 2

2620 Albertslund

info@webuilddenmark.dk

CVR-nr.: 41857331

Uddanelses- og Forskningsministeriet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse