Genbrug af betonelementer
innovationssamarbejde

Genbrug i påkørselssikring

Genbrug i påkørselssikring

Hvad er udfordringen?

I produktionen af betonelementer er den store udfordring det forholdsvist høje CO2-aftryk i produktionen. Dette CO2-aftryk kan være svært at nedbringe og derfor arbejder partnerne i dette projekt med muligheden for at udskifte en stor mængde af den nye beton med ældre, nedtagne betonelementer.

Hvilke resultater og leverancer forventer vi af innovationssamarbejdet?

De deltagende virksomheder ønsker at skabe et proof of concept for et påkørselssikringselement, hvor kernen består af nedtagne betonelementer. Herigennem ønsker virksomhederne at tilegne sig viden og erfaringer knyttet til produktionen af et sådant element.

Udfordring med at nedrive eksisterende betonelementer undersøges, så de kan anvendes som kerne i påkørselssikringer. Samtidig skal nedtagne elementer klippes i størrelse med tilstrækkelig nøjagtighed til, at de kan indgå i produktionen af de nye påkørselssikringer.
Partnerne forventer ligeledes, at undersøge udfordringer under selve udstøbningen af nye elementer – fx hvordan afstandsklodser ikke overbelastes og sikring af vibrering og overflade af ”den nye beton”.

Genbrug af beton i påkørselssikring

Genbrug af beton i påkørselssikring

Bevilling

Partnere

Projektperiode
juni 2024 - oktober 2024

Fokusområde
Byggematerialer

Budget
62.926
25.000 i støtte fra WE BUILD DENMARK

Kontaktperson
Anne Kirkegaard Bejder

Relaterede
innovationssamarbejder

Shou Sugi Bans brandegenskaber som facade og tag beklædning

Projektperiode
august 2024
-
oktober 2024
Fokusområde
Byggematerialer

Sprøjteudstyr til funktionsspecifik og CO2-negativ hampebeton

Projektperiode
juni 2024
-
oktober 2024
Fokusområde
Build 4.0, Byggematerialer

Cirkulært Byggepladstræ

Projektperiode
juni 2024
-
oktober 2024
Fokusområde
Byggematerialer

WE BUILD DENMARK

Liljens Kvarter 2

2620 Albertslund

info@webuilddenmark.dk

CVR-nr.: 41857331

Uddanelses- og Forskningsministeriet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse