Rensemetode af genbrugssten i cementmørtler
innovationssamarbejde

Rensemetode af genbrugssten i cementmørtler

Rensemetode af genbrugssten i cementmørtler

Hvad er udfordringen?

Processen for rensning af teglmursten er i dag alt for hård og langsom i forhold til at bringe kostprisen markant ned, således genbrugssten kan konkurrere med nye materialer. Det er en betydelig barriere for mange private, som derfor anser besparelse på CO2-forbruget som værende for dyrt.  

Grundlæggende viden om optimal rensemetode skal danne basis for valg af ny teknologi, som på sigt vil nedbringe kostprisen pr. sten med over 50% og føre til yderligere genbrug af nuværende materialer til gavn for miljøet. Samtidig kan projektet give ny viden om egnede teglmursten til brug i dansk klima 

Hvilke resultater og leverancer forventer vi af innovationssamarbejdet?

Succeskriteriet for projektet vil ligge i afprøvning af, om murblokke i cementmørtel kan skilles ad på en økonomisk forsvarlig måde, samt nytænkning af, hvordan nedrevne murblokke kan skæres op, så de efterfølgende kan renses enkeltvis. 

Der afprøves forskellige rensemetoder, og via målbare kriterier udvælges den teknik, som bedst kan hæve det nuværende output på 600.000 sten om året til mindst 1.200.000 årligt, med samme bemanding. 

Bevilling

Partnere

Projektperiode
november 2023 - september 2024

Fokusområde
Byggematerialer

Budget
1.050.000
300.000 i støtte fra WE BUILD DENMARK

Kontaktperson
Kristian Bork

Relaterede
innovationssamarbejder

Shou Sugi Bans brandegenskaber som facade og tag beklædning

Projektperiode
august 2024
-
oktober 2024
Fokusområde
Byggematerialer

Sprøjteudstyr til funktionsspecifik og CO2-negativ hampebeton

Projektperiode
juni 2024
-
oktober 2024
Fokusområde
Build 4.0, Byggematerialer

Genbrug i påkørselssikring

Projektperiode
juni 2024
-
oktober 2024
Fokusområde
Byggematerialer

WE BUILD DENMARK

Liljens Kvarter 2

2620 Albertslund

info@webuilddenmark.dk

CVR-nr.: 41857331

Uddanelses- og Forskningsministeriet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse