Vandskæring af genbrugte mursten

Rensemetode af genbrugssten i cementmørtler

Genbrug af mursten er hen over de seneste 15-20 år blevet mere og mere anvendt i nybyggeri og renovering. Indtil nu har det primært været mursten fra før 1980, der er blevet genbrugt, fordi de har været mere simple at rense grundet brugen af cementfattig mørtel. Men det har selvsagt indskrænket mængden af mursten, der er mulige i genbrug.

Stor efterspørgsel og lavt udbud

Efterspørgslen på genbrugte mursten er de senere år steget markant, og virksomheden Genbrugssten kan i store perioder sælge flere sten, end de kan rense. Derfor er de gået sammen med Kingo, Site-Tech, Aarhus Universitet og Teknologisk Institut i et innovationssamarbejde faciliteret af WE BUILD DENMARK for at blive klogere på, hvordan de kan rense mursten med cementmørtel uden for stort spild og for meget manuelt arbejde.

Efterskæring af mursten.

Foto: Genbrugssten

world's best human
- Optimering af rensemetoder for hård cementmørtel kræver ny teknik, der er omkostningstungt at udvikle. Derfor har der været behov for at starte dette forprojekt fra bunden, ved at kigge på selve egenskaberne for en genbrugt mursten. Ud fra godkendte parametre til opmuring i ny murværk tager partnerskabet udgangspunkt i dette for at kunne udvikle nye nedrivningsmetoder og rensesystemer.
Anders Berg Johannessen
Teknisk Chef, Genbrugssten.

- Optimering af rensemetoder for hård cementmørtel kræver ny teknik, der er omkostningstungt at udvikle. Derfor har der været behov for at starte dette forprojekt fra bunden, ved at kigge på selve egenskaberne for en genbrugt mursten. Ud fra godkendte parametre til opmuring i ny murværk tager partnerskabet udgangspunkt i dette for at kunne udvikle nye nedrivningsmetoder og rensesystemer.

Anders Berg Johannessen, Teknisk Chef, Genbrugssten

Formålet med innovationssamarbejdet er, at det skal munde ud i udviklingen af ny teknologi, som på sigt vil nedbringe kostprisen pr. sten med over 50%. Da det kræver store investeringer, er det essentielt at virksomheder som Genbrugssten og Kingo Nedbrydning investerer i den rette teknologi og omlægger til de mest ressourceeffektive metoder i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere som fx Site-Tech.

Foto: Genbrugssten

En hel del klogere på mursten

Partnerne i innovationssamarbejdet er allerede blevet en hel del klogere på, hvilke udfordringer de særligt skal arbejde på at løse. Det er fx meget vigtigt, at tilbagesiddende mørtel hæfter 100% på eksisterende mursten for ikke at skabe brud imellem ny mørtel og genbrugt mursten. De har ligeledes konstateret at sorteringen af mørtelrester og andre materialer skal foregå på en mere skånsom måde, da spildprocenten ellers stiger betragteligt. Partnerne har afprøvet flere teknikker, som bl.a. vandskæring og fugefræsning, og står nu tilbage med en rensemetode, som er klar til at blive afprøvet i praksis.

- Vi har allerede løftet vores vidensniveau inden for forsortering og vedhæftningsevne på mursten med tilbagesiddende mørtel. Næste skridt er at få udarbejdet en kravspecifikation for en rensemaskine, der kan løse vores behov, afslutter Anders Berg Johannesen.

Innovationssamarbejdet afsluttes i efteråret og er finansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Finansieret af

Del den gode nyhed med andre

WE BUILD DENMARK

Liljens Kvarter 2

2620 Albertslund

info@webuilddenmark.dk

CVR-nr.: 41857331

Uddanelses- og Forskningsministeriet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse