Event

Dokumentation til certificeringer for nybyggeri og renovering

Dette er 7. møde i Netværksgruppen for dokumentation af bæredygtigt byggeri, men du kan udmærket deltage selvom du evt. ikke har deltaget før. Der planlægges yderligere 3 netværksmøder i 2024  

Bæredygtighed er en svær størrelse at facilitere, drifte og udvikle. Vi læner os op ad vores fælles definition af bæredygtighed, som beskrevet i Brundtlandrapporten ´Vores fælles fremtid´ fra 1987. Vi ved at miljømæssige-, økonomiske- og sociale-forhold skal være ligeværdige førend at vi kan beskrive noget som bæredygtigt, men det er svært at vurdere og udfordrende at indsamle den rette dokumentation på tværs af værdikæden for et nybyggeri el. renoveringsprojekt.  

Der er brug for hjælpemidler og systematik som bl.a. fremgår af forskellige typer af certificeringsordninger.  

Certificeringsordningerne kan netop være dén hjælpende hånd til at indhente dén dokumentation, der kræves. Dertil har vi senest fået EU-taksonomien som et fælles klassificeringssystem for, hvilke aktiviteter der kan betragtes som bæredygtige jævnfør taksonomikriterierne.  

På netværksmødet dykker vi ned i 2 forskellige certificeringsordninger, henholdsvis Svanemærket og DGNB, for bedre at forstå forskelle og ligheder ved de to certificeringsordninger, herunder hvordan de bidrager til mere bæredygtigt nybyggeri og renovering. Vi har fokus på hvordan bæredygtighedsgraden kan og skal dokumenteres for at opnå en certificering.  

Netværksmødet er for dig, der ønsker mere viden omkring de to certificeringsordninger, Svanemærke og DGNB, samt et dybere og mere præcis kendskab til, hvilken dokumentation der kræves i forbindelse m. opfyldelse af kriterier.

Se om du er blandt netværksgruppens målgrupper her

OBS: Dette netværksmøde foregår fysisk i Syddanske Forskerparker i Odense, men hvis du er forhindret, er der mulighed for at lytte med online. Tilkendegiv on-line-deltagelse ved tilmeldingen. 

Program

09:00 Velkommen 
v. Sofie Frydkjær Witte, konsulent, Center for Bæredygtigt Byggeri, Teknologisk Institut og Lars Holm, innovationskonsulent, WE BUILD DENMARK

09:10 -10:00. Dokumentationskrav til certificering af nybyggeri 
Vi kommer omkring DGNB og Svanemærket som systemer og gennemgår, hvilke typer projekter/kunder, der vælger de to ordninger, samt hvilke krav der stilles til dokumentation.   

Til at gennemgå principperne for dokumentationen i de to certificeringsordninger får vi besøg af Josefine Buck Mauer, Teknisk konsulent og projektleder, Rådet for bæredygtigt byggeri samt Henrik Hougaard, Relationschef, Miljømærkning Danmark. 

10:00-10:50 Dokumentationskrav til certificering af renovering  
I anden del tager vi fat i, hvilke krav der er til dokumentation af renoveringsprojekter. Vi ser på, hvilke udfordringer der er og kommer med eksempler på, hvordan du som aktør i byggebranchen kan komme i mål.  

Vi kigger også på, hvilke tendenser vi ser for fremtiden inden for certificeringsordninger  

DGNB: v. Josefine Buck Mauer, Teknisk konsulent og projektleder, Rådet for bæredygtigt byggeri 

Svanemærket: v. Henrik Hougaard, Relationschef, Miljømærkning Danmark 

10:50-11:00 Pause  

11:00-11:40 Paneldebat – Svanemærke vs. DGNB, hvad hvornår og hvordan? 
Du får dialog med de to oplægsholdere og har mulighed for at stille lige præcis de spørgsmål som du har behov for og som kan opstå i løbet af formiddagen.  

Der bliver forinden mulighed for at stille spørgsmål via en survey udsendt inden mødet.  

Faciliteres af Sofie Frydkjær Witte, konsulent, Center for Bæredygtigt Byggeri, Teknologisk Institut. 

11:45-12:00 Afrunding, evaluering og næste møde 

Arrangører

Teknologisk Institut
WE BUILD DENMARK

Finansieret af

Innovationskraft - UFS

Dato og tidspunkt

Sted

Forskerparken 10, 5230 Odense, Danmark

Pris

Kun for medlemmer

WE BUILD DENMARK

Liljens Kvarter 2

2620 Albertslund

info@webuilddenmark.dk

CVR-nr.: 41857331

Uddanelses- og Forskningsministeriet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse