Spuns er en konstruktionsteknik, som ofte anvendes i forbindelse med bygning, udvidelse og vedligeholdelse af havne- og kajanlæg

Partnerskaber skal sikre innovation og bæredygtighed til danske havne

Innovation kan virke som et enormt ocean, når man krydser det alene. Derfor er seks aktører hoppet i samme båd og har sat sejl mod at forlænge levetiden og øge robustheden af havnekajer i nyt projekt under Erhvervsfyrtårn Femern. De forventer, at netop partnerskabet skal få dem sikkert i land.
Femern oversigtsbillede. Foto: Femern A/S

Foto: Femern A/S

Hvordan skal de danske havne bidrage til den grønne omstilling? Det var et af de store spørgsmål, da mere end 70 aktører fra branchen samledes til Fremtidens Havn i februar. Erhvervsfyrtårn Femern havde sammensat et program, som bl.a. bestod af workshops – innovation boards – hvor deltagerne samledes og udvekslede viden og erfaring på tværs.

Og nu er et af de partnerskaber sat i søen i form af et innovationssamarbejde om forlængelse af levetid og forøget robusthed af havnekajer.

“Vi ønsker at bidrage til udvikling af grønne teknologier for fremtidens bæredygtige havn med fokus på én vigtig anlægskomponent; ankeret til spunsvægge. Udfordringen i dag er, at de ankre, som etableres mellem spunsvægge og ankerplader, ikke altid er robuste nok. Vi har eksempler på, at ankerstængerne simpelthen knækker, og det afkorter levetiden for havneanlægget. Det tyder på, at nutidens erfaringsbaserede projektering og udførsel ikke er nok,” siger Janni Alrum Jørgensen, lektor ved SDU Institut for Teknologi og Innovation.

Hun fortæller, at der mangler grundlæggende viden om ankrenes dynamiske egenskaber, når de udsættes for høje belastninger. Derfor er et konsortium på seks aktører nu gået sammen om at løse den udfordring.

Innovation og partnerskaber baner vejen for fremtidens havne

Det nye projekt har til formål at opnå forlængelse af levetid for ankrer og dermed forøget robusthed af havnekajer.

Anlægsbranchen er langt mere innovativ, end den har ry for. Det synes jeg, at det her projekt er et glimrende eksempel på. Når de gode ideer bliver koblet med de rigtige partnere, så er der et væld af handlingsparate virksomheder, der gerne vil være med til at gå forrest i den grønne og digitale omstilling.

Pernille Remming, innovationskonsulent, WE BUILD DENMARK.

Som en del af det nye projekt gennemføres tests og laboratorieforsøg, som kan opbygge systematisk videnskabelig viden om ankrenes dynamik. Det sker i et nyt partnerskab, som er blomstret i regi af Erhvervsfyrtårn Femern.

“Et af fokuspunkterne for Erhvervsfyrtårn Femern er netop at skabe kontakt og vidensdeling på tværs af aktører, som ikke nødvendigvis har arbejdet sammen før. Ved at indgå i tværgående samarbejder som dette, samler vi de bedste fra de forskellige brancher og organisationer – det tror vi på, er den rigtige vej for at lykkedes med udvikling og skabe reel forandring,” siger Søren Mikkelsen, projektleder for Erhvervsfyrtårn Femern og i Erhvervshus Sjælland.

Det nye projekt er netop blevet godkendt og løber frem til 1. maj 2026. Projektet har et budget på 480.900 kr., hvoraf halvdelen dækkes af Innovationspuljen i Erhvervsfyrtårn Femern.

Hvad er spuns?

Spuns er en konstruktionsteknik, som ofte anvendes i forbindelse med bygning, udvidelse og vedligeholdelse af havne- og kajanlæg. Spunsning involverer installationen af lange, slanke paneler—typisk af stål —som drives ned i jorden eller bundsedimentet for at danne en tæt væg, der fungerer som støttestruktur og holder vand og jord tilbage. Ved havne- og kajanlæg er spunsvægge særligt nyttige, da de effektivt kan modstå tryk og belastninger fra vand og bølger og sikre nødvendige stabile forhold for konstruktion og drift.

Kilde: SDU

Om Erhvervsfyrtårn Femern

Erhvervsfyrtårn Femern arbejder for mere bæredygtigt megainfrastruktur og erhvervsudvikling med afsæt i Femern Bælt-forbindelsen. Det er ét af de otte lokale erhvervsfyrtårne, som skal være med til at styrke dansk vækst og beskæftigelse samt understøtte udviklingen af de danske styrkepositioner.

Bag Erhvervsfyrtårn Femern står en lang række partnere:

Teknologisk Institut, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Zealand – Sjællands Erhvervsakademi, Roskilde Universitet (RUC), VUC Storstrøm og erhvervsskolerne i Region Sjælland, WE BUILD DENMARK, Odense Robotics, Erhvervshus Sjælland og Femern Belt Development

Erhvervsfyrtårn Femern er medfinansieret af EU og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Partnere bag det nye projekt

Syddansk Universitet

Ingeniørfirmaet Aaskov ApS

S. Rosbæk ApS

Grønbech og Sønner A/S

TMR Lock ApS

Zøllner A/S

Spuns er en konstruktionsteknik, som ofte anvendes i forbindelse med bygning, udvidelse og vedligeholdelse af havne- og kajanlæg

Finansieret af

Del den gode nyhed med andre

WE BUILD DENMARK

Liljens Kvarter 2

2620 Albertslund

info@webuilddenmark.dk

CVR-nr.: 41857331

Uddanelses- og Forskningsministeriet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse