Biobaserede vægkonstruktioner

Det urokkelige halmhus – biogene materialer overvinder ulve og ild

Innovationssamarbejdet har taget udgangspunkt i et byggeri i Tranders Høje, Aalborg. Det har fra start været bygherrens ønske, at det skal være et CO2-reduceret byggeri, hvor der testes innovative produkter og metoder, og hvor materialerne kommer fra mindre leverandører i markedet. I innovationssamarbejdet indgår A. Enggaard, JDH-BYG og DBI – Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut.

En af udfordringerne er, at der i dag findes meget få biobaserede, brandbeskyttende produkter, som er godkendt til EI30. Biobaserede isoleringsmaterialer, som fx halm og græs, kan typisk kun opnå en materiale klasse E. Konsekvensen er, at bygningsreglementet (fx i enfamiliehuse) stiller et skærpet beskyttelseskrav til isoleringen, hvor isoleringsmaterialet skal afdækkes med beklædning i mindst klasse K1 10 / B-s1,d0 eller EI 30. Projektets formål er derfor at undersøge, hvordan biobaserede vægkonstruktioner kan bruges som EI30brandbeskyttelse, i det biogene byggeri.

Som brandbeskyttelsessystem er EI30 meget skalerbart, da systemet kan bruges uafhængigt af bagvedliggende isolering og derfor kan løsningen implementeres i mange forskellige byggerier.

Foruden de brandtekniske udfordringer, som partnerne er gået sammen om at løse, så har der også været nogle fordomme og en smule skepsis, som skulle bearbejdes:

Byggeprojektet har været en enormt spændende rejse for alle involverede. Til eksempel var nogle af folkene lidt skeptiske i starten, og vi måtte høre på jokes om de 3 Små Grises erfaringer med halmhuse. Den skepsis er stilnet af, og de har taget opgaven meget seriøst og har givet udtryk for, at de synes, det har været en spændende og sjov opgave, hvor de har skulle bygge af materialer, de ikke har arbejdet med før.

Simon Lythje, Projektleder, A. Enggaard
Biogene huse - lerpuds
Brandtest biogene byggematerialer

Et afgrænset og fokuseret projekt

Projektet har været afgrænset til byggeriets ydervægge, der skulle opføres med udelukkende biogene materialer. Det vil også sige, at traditionelle materialer som gips og fibergips har være udelukket fra start. Det har naturligt givet nogle udfordringer i forhold til brand og fugt, som er blevet fulgt op ad brandtests, ZIP fugtanalyser mv. for at sikre, at ydervæggene overholder alle krav. Det har resulteret i positive resultater fra brandtests og en vellykket national brandteknisk klassifikation af ydervæggen.

Innovationssamarbejdet har åbnet for en god løsningsorienteret dialog og styrket forholdet mellem virksomhederne. Det har skabt grundlag for fremtidige projekter og givet læring, som vil være værdifuld i kommende projekter, der kan implementeres fra starten af. Ydermere er løsningen offentlig tilgængelig, og kan indtænkes i øvrige fremtidige byggerier.

- Det har været spændende at deltage i et ambitiøst og målrettet udviklingsprojekt, der sigter mod at finde innovative løsninger i byggeriet. Projektet har skabt optimale rammer for udvikling, nytænkning og transformation fra konventionelle til biogene materialer gennem et stærkt og fokuseret samarbejde. Hos JDH-BYG ser vi et stort potentiale i at gennemføre innovative udviklingsprojekter sammen med interessenter i byggeriet. Samarbejdet er med til at skabe nye måder at betragte fremtidens byggeri på og rykke grænserne i branchen.

Samuel Mydland, arkitekt og ejerleder, JDH-BYG.

Den økonomiske støtte fra WE BUILD DENMARK og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er anvendt til at gennemføre udvikling og afslutningsvist fuldskalateste en biogen ydervægskonstruktion, der tilføjer endnu en sammensætning af materialer, som kan anvendes i mange flere byggerier fremover indenfor de præaccepterede løsninger.

A. Enggaard har oplevet en stor interesse for byggeprojektet. Det har blandt andet resulteret i henvendelser fra mange forskellige faggrupper inden for byggebranchen.

- Myndigheder, bygherrer, arkitekter, entreprenører med flere har henvendt sig vedr. projektet og vist stor interesse. Vi har løbende lavet rundvisninger, og der har været en særlig entusiasme fra potentielle, kommende lejere, der forventeligt kan flytte ind omkring oktober/november, når vi afleverer projektet, afslutter Simon Lythje.

Fakta om byggeprojektet

Innovationssamarbejdet har taget udgangspunkt i opførslen af et rækkehus med tre boliger på hver 100 kvadratmeter. Ydervæggene er bygget i biogene materialer som halm, industriel hamp, ler, kalk og træ. Ydervæggene er konstrueret af halmbaserede elementer fra Ecococon, der er skalmuret med hempcrete-blokke fra Havnens Hænder med kalkpuds udvendigt og lerpuds indvendigt.

Samlet set har projektet genereret en kæmpe viden for de involvere partnere, og så har det resulteret i en CO2-besprelse på knap 60% på de bygningsdele, der har været fokuseret på i projektet.

Hemcrete-blokke ydervæg
Del den gode nyhed med andre

WE BUILD DENMARK

Liljens Kvarter 2

2620 Albertslund

info@webuilddenmark.dk

CVR-nr.: 41857331

Uddanelses- og Forskningsministeriet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse