Værdikæde-tjek, Closing Loops

Closing Loops: Korte Værdikæde-tjek til små og mellemstore virksomheder

Nu kan virksomheder få et professionelt blik på, hvordan de helt konkret kan samarbejde i værdikæden om cirkulær omstilling. Closing Loops lancerer korte Værdikæde-tjek, som fx kan afklare lovgivnings- eller markedsmæssige udfordringer i arbejdet med at minimere ressourceforbrug og affaldsmængder.

"Closing Loops gør, at vi kan sætte yderligere fart på vores byggesystem og forretningsudvikling gennem langvarige og cirkulære partnerskaber", siger Co-founder og arkitekt Kasper Guldager Jensen fra Home.Earth, som er i fuld gang med et værdikædesamarbejde med fire andre virksomheder.

Kasper Guldager Jensen, Co-founder og arkitekt, Home.Earth

Sammen vil de levere en systemløsning af et fuldt cirkulært og lav-CO2 byggeri. Partnerne er en del af foreløbig 26 værdikædesamarbejder i Closing Loops, der på tværs af brancher og værdikæder udvikler cirkulære løsninger, som reducerer virksomheders ressourceforbrug og affaldsmængder. Indsatsen er en del af, at Danmark opnår de opstillede klimamål for 2030. Der arbejdes derfor med nogle af de brancher, som belaster miljøet allermest – bl.a. byggeri, tekstil og fødevarer.

Hurtig afklaring på 2-4 måneder

Men et samarbejde på tværs af værdikæden er komplekst, og derfor lancerer Closing Loops nu korte Værdikæde-tjek på 2-4 måneder. Her kan virksomheder få afklaret nogle af de muligheder og udfordringer, som er knyttet til netop deres planer om at udvikle cirkulære løsninger, produkter og services. 

”Der var stor rift om pladserne, da vi i 2023 igangsatte de første 26 værdikædesamarbejder. Derfor er vi glade for, at vi nu kan tilbyde Værdikæde-tjek, hvor virksomheder hurtigt kan afklare, hvordan de kommer videre med cirkulært værdikædesamarbejde. Senere kan virksomhederne søge ind på et af de store værdikædesamarbejder, som vi udbyder igen til efteråret. Dermed kan mange virksomheder nu få et hurtigt indblik i deres cirkulære muligheder. For en virksomhed kan ikke håndtere dette på egen hånd – det kræver samarbejde at udvikle cirkulære løsninger, fordi værdikæder går på tværs af brancher,” siger Kathrine Lykke Kirk, Programleder hos Food & Bio Cluster Denmark. 

Hos Home.Earth bakker Kasper Guldager Jensen op om, at Closing Loops er oplagt at søge støtte hos på vejen mod en cirkulær forretning:

”Vi har fået en kanon god sparring på fondsregler og formalia, og det har reduceret vores tid brugt på projektmæssige teknikaliteter. Helt konkret betyder det, at vi kan fokusere på det, vi er gode til; at drive cirkulær udvikling i samarbejde med vores partnere.”

Værdikæde-tjek

Der kan være både lovgivnings- og markedsmæssige krav til virksomheder, som ønsker at indgå i cirkulære værdikæder. Dette kan medføre behov for tests og certificeringer, og derfor er hurtig afklaring, test og dokumentation vigtig for at kunne komme godt i gang med det cirkulære arbejde.

Med et Værdikæde-tjek indgår virksomheden et afklaringssamarbejde med en anden virksomhed, vidensinstitution eller en ekstern rådgiver. Her afdækkes det, om potentialet for et værdikædesamarbejde er til stede ift. en konkret udnyttelse af en eksisterende ressourcestrøm.

Du kan søge op til 115.000 kr. i samlet budget pr. SMV (heraf max 70% i støtte).

Deadline: 2. september 2024

Værdikædetjekket kan være virksomhedens indgang til at stå stærkere og mere afklaret, når den nye pulje til værdikædesamarbejder i Closing Loops lanceres i efteråret 2024. 

Der skal indgå minimum to partnere i en ansøgning, og hovedansøger skal være SMV (1-249 ansatte) Projektet kan vare i op til 4 måneder.

Om Closing Loops

Closing Loops er Danmarks største program inden for cirkulær økonomi med fokus på værdikædesamarbejde og cirkulære forretningsmodeller. Med støtte fra EU og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse arbejder de 200 engagerede virksomheder og programmet over en 3-årig periode for at skabe konkrete cirkulære løsninger i værdikæderne. Der samarbejdes på tværs af brancher og geografi for at skabe forandring og forretning. 

Læs mere om Closing Loops

Del den gode nyhed med andre

WE BUILD DENMARK

Liljens Kvarter 2

2620 Albertslund

info@webuilddenmark.dk

CVR-nr.: 41857331

Uddanelses- og Forskningsministeriet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse