Undersøgelse af mikrobielle risici for hampebaserede byggematerialer
innovationssamarbejde

Undersøgelse af mikrobielle risici for hampebaserede byggematerialer

Undersøgelse af mikrobielle risici for hampebaserede byggematerialer

Hvad er udfordringen?

Biobaserede byggematerialer har et stort potentiale for bygge- og anlægsbranchen, men i branchen er der stadig mange forbehold for at øge anvendelsen. Derfor ønsker partnerne i dette innovationssamarbejde at undersøge, hvordan vi kan minimere risikoen for skimmelsvamp i byggematerialer.

Levende plantemateriale indeholder skimmelsvampe (endofytter). Ligeledes kan byggematerialers omgivelser forurene materialerne og derved overføre skimmelsvampe og deres sporer til både råvarer og færdige produkter. Dette bliver problematisk, når materialerne udsættes for fugt, som fx ved stormflod, høj luftfugtighed eller andre vejrlige forhold under opbevaring eller i forbindelse med ibrugtagning.

Hvilke resultater og leverancer forventer vi af innovationssamarbejdet?

Målet med innovationssamarbejdet er derfor at optimere brugen af fibre og forbedre forarbejdningen for at reducere forekomsten af uønskede mikroorganismer.

Partnerne tester en række forskellige fibertyper i forskellige produktionstrin ved worst-case påvirkning af fugt og af frit vand med henblik på:

  1. at finde de mest velegnede fraktioner til produkterne med produktionssvampen og kalken
  2. undersøge effektiviteten af varmebehandlingen på svampevæksten (note: 100% effektiv = ingen svampevækst). Herunder testes effekten af tilsatte brandhæmmere for deres potentielle hæmmende effekt overfor tilstedeværende skimmelsvampe og deres sporer.

Yderligere udarbejdes en beskrivelse af skimmelsvampenes egenskaber baseret på videnskabelig litteratur.

Bevilling

Partnere

Projektperiode
april 2024 - oktober 2024

Fokusområde
Byggematerialer

Budget
240.000
100.000 i støtte fra WE BUILD DENMARK

Kontaktperson
Trine Alette Panton

Relaterede
innovationssamarbejder

Shou Sugi Bans brandegenskaber som facade og tag beklædning

Projektperiode
august 2024
-
oktober 2024
Fokusområde
Byggematerialer

Sprøjteudstyr til funktionsspecifik og CO2-negativ hampebeton

Projektperiode
juni 2024
-
oktober 2024
Fokusområde
Build 4.0, Byggematerialer

Genbrug i påkørselssikring

Projektperiode
juni 2024
-
oktober 2024
Fokusområde
Byggematerialer

WE BUILD DENMARK

Liljens Kvarter 2

2620 Albertslund

info@webuilddenmark.dk

CVR-nr.: 41857331

Uddanelses- og Forskningsministeriet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse