Udvikling af ruder med 50 års levetid – potentiale, metoder og test, Innovationssamarbejde i WE BUILD DENMARK
innovationssamarbejde

Udvikling af ruder med 50 års levetid – potentiale, metoder og test

Udvikling af ruder med 50 års levetid – potentiale, metoder og test

Hvad er udfordringen?

I Bygningsreglementets antages ruders levetid at være 25 år, mens vinduer antages at have en levetid på 50 år. Projektet vil foreslå metoder til dokumentation af længere levetid for ruder, og danne grundlag for at ruders levetid kan deklareres og dermed give bygningsejere og ‐rådgivere mulighed for at tilvælge de ruder/vinduer, som har mindst samlet klima‐ og ressourcebelastning.

Ruder med forbedrede egenskaber, i form af længere levetid, er derfor en stærk driver for en udvikling, som allerede pågår i vindues‐ og rudebranchen. Der er således flere eksempler på produkter i markedet med længere levetid end 25 år. Men viden er fragmenteret og dokumentationsmetoder bærer præg af at være forhåndenværende, uden konsensus og uden 3‐parts kvalitetssikring. Ergo risikerer innovationen at gå i stå, hvis der ikke sideløbende udvikles testmetoder til dokumentation af længere levetid.

Hvilke resultater og leverancer forventer vi af innovationssamarbejdet?

Innovationssamarbejdets partnere arbejder på at:

  • Indsamle og analysere eksisterende viden om ruders kant‐konstruktioner og de forhold, som reducerer levetiden
  • Ved fortolkning af viden at foreslå metoder til accelereret prøvning af ruder med henblik på at kunne dokumentere levetider op mod 50 år
  • Danne grundlag for at ruders levetid kan deklareres og anvendes ved beregning af bygningens klimabelastning

Målgruppen for projektet er myndigheder, rådgivere, rude‐ og vinduesproducenter, samt bygningsejere, som kan se økonomiske og klimamæssige fordele i at kunne vælge rude‐produkter med forlænget holdbarhed.

Bevilling

Partnere

Projektperiode
januar 2024 - september 2024

Fokusområde
Byggematerialer

Budget
750.000
300.000 i støtte fra WE BUILD DENMARK

Kontaktperson
Lars Holm

Relaterede
innovationssamarbejder

Shou Sugi Bans brandegenskaber som facade og tag beklædning

Projektperiode
august 2024
-
oktober 2024
Fokusområde
Byggematerialer

Sprøjteudstyr til funktionsspecifik og CO2-negativ hampebeton

Projektperiode
juni 2024
-
oktober 2024
Fokusområde
Build 4.0, Byggematerialer

Genbrug i påkørselssikring

Projektperiode
juni 2024
-
oktober 2024
Fokusområde
Byggematerialer

WE BUILD DENMARK

Liljens Kvarter 2

2620 Albertslund

info@webuilddenmark.dk

CVR-nr.: 41857331

Uddanelses- og Forskningsministeriet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse