GenDør - Demonstration af genbrug af branddøre
innovationssamarbejde

GenDør – Demonstration af genbrug af branddøre

GenDør – Demonstration af genbrug af branddøre

Hvad er udfordringen?

I dag er det stort set umuligt at genbruge byggekomponenter pga. den usikkerhed, der er forbundet med komponentens kvalitet. For brand er det særligt kompliceret, fordi grundpræmissen for brug af dokumenterede byggematerialer er, at de er blevet brandtestet – altså destrueret. I og med at genbrugte byggematerialer ikke længere er dækket af deres CE-mærkning, så snart de pilles ud af et byggeri – har man således at gøre med et materiale uden dokumentation, som må opfattes som et unikum. Hvis det skal anvendes, så skal det brandtestes, men så destrueres det unikke produkt. Der er behov for en metodik, der muliggør sikker genbrug af brugte branddøre. 

I dag er der i Danmark mulighed for at anvende alternative dokumentationsformer i brandklasse 4 byggerier. TRÆ, som er under opførelse i Sydhavnen i Aarhus, er et sådant eksempel. Her ønsker man at genbruge 4 branddøre med dokumentation for brandsikkerhed. En alternativ og ikke-destruktiv dokumentation af branddøre er banebrydende og udfordrende men ikke umulig at opnå. 

Projektets partnere vil sammen udvikle en simpel metodebeskrivelse for, hvordan genbrug af branddøre i brandklasse 4 byggerier kan realiseres.

Hvilke resultater og leverancer forventer vi af innovationssamarbejdet?

Målbare succeskriterier fra dette pilotprojekt er en simpel metodebeskrivelse for ikke-destruktiv dokumentation for genbrugte branddøre til brandklasse 4 byggerier i Danmark. Desuden demonstreres de genbrugte branddøre anvendt i demonstrationsprojektet TRÆ. Sidst udvikles en generisk installationsmanual for genbrugte branddøre, som vil dække ca. 90 % af alle branddøre.  

Konkret vil projektet (på kort sigt) føre til markant øget salg af genbrugte branddøre i Danmark samt en bedre økonomi og LCA for byggerier, hvor de anvendes.

Det er desuden hensigten med projektet at:

  1. inspirere Social og Boligstyrelsen til at inkludere alternative dokumentationsmetoder for specifikke materialer i de præ-accepterede løsninger og dermed skalere anvendelsen
  2. inspirere udlandet til at adoptere metoden
  3. inspirere branddørsproducenter til at skabe løsninger, hvor brugte døre kan re-certificeres, og dermed genbruges som var det nye døre i hele EU. Heri ligger det store skaleringspotentiale, og muligheden for tværsektormæssige samarbejde mellem producenter, nedrivere, markedspladser og entreprenører. 

 

 

Bevilling

Partnere

Projektperiode
november 2023 - november 2024

Fokusområde
Byggematerialer

Budget
625.000
250.000 i støtte fra WE BUILD DENMARK

Kontaktperson
Christina Grann Myrdal

Relaterede
innovationssamarbejder

Shou Sugi Bans brandegenskaber som facade og tag beklædning

Projektperiode
august 2024
-
oktober 2024
Fokusområde
Byggematerialer

Sprøjteudstyr til funktionsspecifik og CO2-negativ hampebeton

Projektperiode
juni 2024
-
oktober 2024
Fokusområde
Build 4.0, Byggematerialer

Genbrug i påkørselssikring

Projektperiode
juni 2024
-
oktober 2024
Fokusområde
Byggematerialer

WE BUILD DENMARK

Liljens Kvarter 2

2620 Albertslund

info@webuilddenmark.dk

CVR-nr.: 41857331

Uddanelses- og Forskningsministeriet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse