Genbrugssystem for trægulve
innovationssamarbejde

Genbrugssystem for trægulve

Genbrugssystem for trægulve

Et værdikædesamarbejde i forbindelse med projektet Closing Loops

Partnerne vil udvikle og implementere en ny værdikæde og en levedygtig forretningsmodel omkring genbrug af gulve. Bygge og nedrivningsaffald er én af de største affalds-/ressourcestrømme både volume- og CO2-mæssigt. Gulve er et oplagt produkt at starte med at genbruge, da risikoprofilen ved genbrug er lavere i forhold til genbrug af andre byggematerialer.

Med udgangspunkt i nedrivningsprojektet Bispehaven vil partnerne teste, demonstrere og implementere selektiv optagning og rensning af PCB-holdige gulve, så de kan genbruges igen, samt udvikle en levedygtig cirkulær forretningsmodel for denne proces.

Tilsammen vil de teste og implementere de konkrete samarbejdsmodeller, ansvarsroller, logistikmetoder og arbejdsprocesser, der skal til for at muliggøre den selektive optagning og rensning af gulvene, så de kan blive genbrugt og herigennem skabe en levedygtig forretning omkring denne proces, som senere kan skaleres til andre byggeprojekter.

I projektet Bispehaven er der tale om store mængder af massivt trægulv, som vil blive stillet til rådighed som råvare, og som under almindelige omstændigheder vil blive bortskaffet på grund af PCB-holdig lak.

GreenDozer står overfor flere lignende projekter med nedrivninger eller transformationer af almene boligbyggerier med identisk gulv i de fleste bygninger, hvor målet er at replicere erfaringerne fra Bispehaven til de andre projekter, så der kan komme en endnu større mængde. I så fald vil der med de projekter der er kendskab til i dag  samlet set være tale om at forvandle et bruttoareal på omkring 100.000 kvm massivt trægulv, svarende til cirka 1600 tons, fra bortskaffelse til ny råvare.

Reduktioner

Besparelse på materiale (tonnage): 857 tons

Bevilling

Partnere

Projektperiode
januar 2024 - december 2024

Fokusområde
Byggematerialer

Budget
3.820.796
1.915.837 i støtte fra WE BUILD DENMARK

Kontaktperson
Anne Kirkegaard Bejder

Relaterede
innovationssamarbejder

Shou Sugi Bans brandegenskaber som facade og tag beklædning

Projektperiode
august 2024
-
oktober 2024
Fokusområde
Byggematerialer

Sprøjteudstyr til funktionsspecifik og CO2-negativ hampebeton

Projektperiode
juni 2024
-
oktober 2024
Fokusområde
Build 4.0, Byggematerialer

Genbrug i påkørselssikring

Projektperiode
juni 2024
-
oktober 2024
Fokusområde
Byggematerialer

WE BUILD DENMARK

Liljens Kvarter 2

2620 Albertslund

info@webuilddenmark.dk

CVR-nr.: 41857331

Uddanelses- og Forskningsministeriet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse