Direkte genbrug af konstruktionstræ
innovationssamarbejde

Bæredygtighed i praksis – direkte genbrug af konstruktionstræ

Bæredygtighed i praksis – direkte genbrug af konstruktionstræ

Hvad er udfordringen?

Der har i noget tid været arbejdet med cirkulært byggeri i Danmark, men der er stadig udfordringer i forhold til direkte genbrug af konstruktionsmaterialer i nye bygninger. Der er derfor et stort potentiale i forhold til mere og bedre genbrug af konstruktionsmaterialer, hvis man bliver i stand til at bestemme materialestyrker og bæreevne af genbrugte konstruktioner.  

Dette projekt vil undersøge, hvordan trækonstruktioner kan testes og klassificeres med en tilstrækkelig lav svigtsandsynlighed. Undersøgelsen vil tage udgangspunkt i genbrug af spær fra et konkret projekt; Nedrivningen af 363 rækkehuse i Åhaven i Odense.  

Som en del af projektet undersøges både destruktive og ikke-destruktive testmetoder. En stor del af projektet vil derfor være at designe og udføre forsøgsserier, der kan skabe eksperimentel evidens for både træets styrke og selve spærets bæreevne.

Efterfølgende analyseres forsøgsresultaterne, og der laves statisk undersøgelse i forhold til at fastsætte en karakteristisk last, som spærene kan udsættes for med den krævede sikkerhed mod svigt.  

Som en del af projektet vil de forskellige processer i forbindelse med genbrug også blive medtaget. Derfor er partnerkredsen også bredt sammensat, så der kan sikres en proces helt fra bygherren til nedriver, entreprenør og trælast, der skal håndtere og sælge træet til ingeniør, entreprenør og arkitekt, der skal bruge træet i nye bygninger. 

Hvilke resultater og leverancer forventer vi af innovationssamarbejdet?

Projektets primære sigte er at skabe eksperimentel evidens og praktisk erfaring, som skal understøtte grundlaget for det cirkulære byggeri med genbrug af trækonstruktioner i fremtiden. Projektet vil derfor give eksempler på nedtagning, design på baggrund af tilgængelige materialer og egenskaber og test af eksisterende trækonstruktioner. En vigtig del af den eksperimentelle evidens er at skabe større viden omkring den statiske variation af trækonstruktioners styrkeegenskaber. 

Visionen er, at vi i fremtiden skal være i stand til at teste og genbruge træ som lastbærende konstruktion. Efter projektet vil det stadig være nødvendigt med yderligere eksperimentel evidens fra andre projekter. Men det er partnernes mål, at dette projekt kan vise vejen for, hvordan test kan understøtte muligheden for genbrug.  

Bevilling

Partnere

Projektperiode
august 2023 - oktober 2024

Fokusområde
Byggematerialer

Budget
1.050.000
300.000 i støtte fra WE BUILD DENMARK

Kontaktperson
Anne Kirkegaard Bejder

Relaterede
innovationssamarbejder

Shou Sugi Bans brandegenskaber som facade og tag beklædning

Projektperiode
august 2024
-
oktober 2024
Fokusområde
Byggematerialer

Sprøjteudstyr til funktionsspecifik og CO2-negativ hampebeton

Projektperiode
juni 2024
-
oktober 2024
Fokusområde
Build 4.0, Byggematerialer

Genbrug i påkørselssikring

Projektperiode
juni 2024
-
oktober 2024
Fokusområde
Byggematerialer

WE BUILD DENMARK

Liljens Kvarter 2

2620 Albertslund

info@webuilddenmark.dk

CVR-nr.: 41857331

Uddanelses- og Forskningsministeriet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse