AI foto web
innovationssamarbejde

AI Projekt Platform – AI til byggebranchen

AI Projekt Platform – AI til byggebranchen

Hvad er udfordringen?

Projektet fokuserer på udfordringen med at effektivisere arbejdsgange og dokumenthåndteringen i byggebranchen.

Magic Touch har allerede udviklet BR18.chat – en GPT-chat adgang til det danske bygningsreglement, trænet med alt viden fra BR18 og tilhørende bilag og vejledninger. Projektet har til formål at udvide dette, så det bliver brugbart for den danske byggebranche, ved at tilknytte projektplanlægning og projektspecifikke filer.

Den nuværende BR18.chat-løsning er en simpel MVP, der tilbyder grundlæggende chatfunktionalitet med bygningsreglementet og tilknyttede bilag og vejledninger. For at være brugbar i en professionel sammenhæng, er der behov for håndtering af projektspecifikke filer udover Bygningsreglementet.

Filerne kan fx være lokalplaner, Erfaringsblade fra BYG-ERFA-blade, SBi-anvisninger, produktspecifikationer fra leverandører mm.

Hvilke resultater og leverancer forventer vi af innovationssamarbejdet?

Formålet med projektet er at lave en prototype på et professionelt værktøj for byggebranchen. Det gøres ved at tilføje funktioner som virksomhedstilknytning, chathistorik, projekttilkobling og håndtering af projektspecifikke filer. Målet er at skabe en centraliseret platform, der forbedrer effektiviteten og overholdelsen af lovkrav i byggeprojekter.

Udbytte for virksomheder og deltagere

  • Virksomhederne får adgang til en avanceret dialogbaseret kommunikations-platform, der integrerer projektplanlægning og dokumenthåndtering.
  • Deltagerne vil kunne spare tid, ved at de hurtigere får svar på deres spørgsmål ud fra den relevante viden, inden for lovgivning, lokalplaner, bygningserfaring og leverandørinformationer.
  • Projektet vil styrke netværket mellem deltagende virksomheder og skabe nye samarbejdsmuligheder

Projektet vil skabe forandring ved at tilbyde en samlet platform, der reducerer tid og omkostninger, forbedrer overholdelse af lovkrav og sikrer opdaterede projektdeltagere. Dette vil føre til mere effektive og vellykkede byggeprojekter.

Målbare succeskriterier

  • Implementering: Succesfuld implementering af de nye funktioner i BR18.chat inden 1/10-2024.
  • Effektivitet: Reduktion af tid brugt på projektkommunikation og dokumenthåndtering med mindst 20-30% for de deltagende virksomheder.
  • Tilfredshed: Minimum 70% af brugerne skal rapportere øget tilfredshed med projektstyring og kommunikation efter implementeringen.

Bevilling

Partnere

Projektperiode
juni 2024 - oktober 2024

Fokusområde
Intelligente bygninger & byer

Budget
525.000
210.000 i støtte fra WE BUILD DENMARK

Kontaktperson
Henrik Bang

Relaterede
innovationssamarbejder

Prædiktiv vedligeholdelse af veje og stier

Projektperiode
december 2023
-
oktober 2024
Fokusområde
Intelligente bygninger & byer

Digital borgerinddragelse i vilde problemer

Projektperiode
marts 2023
-
september 2023
Fokusområde
Intelligente bygninger & byer

Bæredygtig drift af bygninger

Projektperiode
august 2022
-
december 2022
Fokusområde
Intelligente bygninger & byer

WE BUILD DENMARK

Liljens Kvarter 2

2620 Albertslund

info@webuilddenmark.dk

CVR-nr.: 41857331

Uddanelses- og Forskningsministeriet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse