Teknologier til ressourceoptimering

Indsatsen ”Teknologier til Ressourceoptimering” er en hjælp til dig, der gerne vil udvikle virksomheden med fokus på fremtidens byggeri – med særligt fokus på ressourceoptimering af byggeriet før og under opførelsen af byggeriet.

Indsatsen er tilrettelagt, så du får konkret viden, som du kan implementere i din hverdag og praksis.

Med klimaet i fokus, og stigningerne i materiale- og energipriser i baghovedet, bliver det nødvendigt at optimere byggeprocesser og konstruktioner for at nedbringe omkostninger og spild på byggeprojekter.

Teknologiske løsninger, klogere byggeprocesser og smartere arbejdsmetoder mv. Der er mange muligheder at prioritere imellem, og det kan virke uoverskueligt for de fleste, hvilke prioriteter der er bedst for klimaet, projektet og virksomheden.

Derfor har WE BUILD DENMARK tilrettelagt en indsats, der kan være med til at skabe overblik over de mange muligheder og gøre det nemmere for dig at finde den proces, metode eller teknologi, som passer til jeres virksomhed, byggeprojekt og hverdag.

Du får samtidig mulighed for at vidensdele og erfaringsudveksle med andre virksomheder, der står foran den samme udviklingsrejse.

Du får bl.a. viden om

  • fordele og ulemper ved nye byggeprocesser som fx offsite produktion
  • teknologier til at understøtte nye processer og metoder som fx offsite produktion
  • teknologier til brug for nedbringelse af ressourceforbruget
  • viden om hvilke processer og metoder, som giver bedst klimagevinst
  • cases med fokus på brug af teknologier til nedbringelse af ressourceforbruget og gevinsten ved nye byggeprocesser og arbejdsmetoder.

Aktiviteter i Teknologier til ressourceoptimering

  • 4 årlige netværksmøder
  • matchmaking med virksomheder og vidensinstitutioner
  • mulighed for at deltage i Netværk for teknologier til ressourceoptimering
  • netværksaktiviteter med parter fra byggebranchen
  • potentiel deltagelse i samarbejdsprojekter.

OM TEKNOLOGIER TIL RESSOURCEOPTIMERING

Marianne Meyer Jakobsen

NETVÆRK FOR TEKNOLOGIER TIL RESSOURCEOPTIMERING

Marianne Meyer Jakobsen

KONTAKT JONAS

SMART AFFALDSHÅNDTERING
PÅ BYGGEPLADSEN