SPIREPROJEKTER

WE BUILD DENMARK’s spireprojekter er et resultat af en udbudsrunde, der fandt sted i efteråret 2021. Projekternes formål er, at hjælpe virksomheder i gang med teknologisk innovation i samarbejde med andre organisationer. Som medlem af klyngen er det muligt at søge puljen – bl.a. midler til rådgivning og teknologisk bistand fra netværkets videnspartnere, der tæller nogle af Danmarks førende videns- og forskningsinstitutioner.

Spireprojekterne skal ligge inden for et ud af tre områder:

  • Den bæredygtige byggeproces
  • Materialer og teknologier i det bæredygtige byggeri
  • Øget marked for bæredygtigt byggeri

I slutningen af 2021 modtog WE BUILD DENMARK 16 ansøgninger til spireprojekter. WE BUILD DENMARKS advisory board for bæredygtigt byggeri foretog en vurdering af de enkelte projekter sammen med sekretariatet, og i starten af 2022 kunne vi meddele 8 projekter, at deres ansøgning var godkendt. Arbejdet i de 8 spireprojekter påbegyndes i foråret 2022, og vi formidler løbende fra de enkelte projekter. Spireprojekterne finansieres af WE BUILD DENMARKS bevilling fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

8 spireprojekter

De godkendte spireprojekter præsenteres løbende på hjemmesiden, og du kan læse nærmere om hver enkelt via boksene herunder 👇

Jacob Lundgaard

Læs mere om spireprojektet

Læs mere om spireprojektet

Læs mere om spireprojektet

Jacob Lundgaard

Læs mere om spireprojektet

Jacob Lundgaard

Læs mere om spireprojektet

Jacob Lundgaard

Læs mere om spireprojektet

Jacob Lundgaard

Læs mere om spireprojektet

Jacob Lundgaard

Læs mere om spireprojektet

Jacob Lundgaard

 KONTAKT
MARIANNE

OM SPIREPROJEKTER

Finansiering
Spireprojekter støttes og finansieres af: