Publikationer

Experimental Investigation of Connections for Reuse of Hollow Core Slabs

The reuse of structural concrete elements may be an important part of lowering CO2 emissions and the use of natural resources in the building indus-try. 

En vejledning i IoT og sensorer til bæredygtige tiltag

Formålet med denne guide er at vise hvordan IoT kan anvendes i forbindelse med bæredygtighedscertificering for bygninger i drift (DGNB Drift).

WE BUILD DENMARK - publikation 2022

Der er sket meget, siden vi slog dørene op den 1. januar 2021. I denne publikation kan du læse mere om vores projekter, programmer og indsatser.

Antropologisk undersøgelse: Barrierer for brug af smart teknologi i bygninger

Hvilke barrierer oplever aktører fra byggeriets værdikæde lige fra bygningsejere til elinstallatører, teknologiproducenter og de driftsansvarlige ved brug af IoT i bygninger.

Danmarks mest omfattende test af dynamisk indsamling af affald

Hvordan kan man bruge sensorer til at løfte kvalitet og effektivisering af indsamlingen i Albertslund Kommune

Sammen om Smart City

Smart City-teamer og samarbejdsmuligheder på tværs af danske erhvervsklynger. 

Vækst- og jobpotentialer for Smart City i Danmark

En analyse af danske Smart City-virksomheders økonomiske aktivitet og beskæftigelse

Halvering af CO2-udledningen fra betonbyggeri - Roadmap mod 2030

Hvem har ansvaret, når byggevarer skal dokumenteres?

InnoDrone

Build 4.0 mapping - Værdiskabelse med nye teknologier i den danske byggebranche

Cirkulær ressourceplan - en del af CØ HUB

Branchevejledning for energiberegninger 2.0

Nyt idekatalog fra spireprojekt om Design for Disassembly

Lancering af branchevejledning for indeklimaberegninger

Anbefalinger fra Roadmap projektet

Anvendelse og håndtering af ressourcer

Dilemmaer og overvejelser i det bæredygtigte byggeri

Fra byggeaffald til ressource

FLEX PCB – Fleksibel PCB-sanering i byggeri

Precision partner project

R.E.A.L. Response-driven Environments for Appropriate Lighting