WE BUILD DENMARK kommer til Holstebro

Første skridt mod en permanent tilstedeværelse af WE BUILD DENMARK i Holstebro er nu taget. Det vil hjælpe bygge- og anlægsbranchen med den grønne omstilling.

Som den første og eneste vestjyske kommune indgår Holstebro Kommune nu i et samarbejde med WE BUILD DENMARK. Det betyder, at WE BUILD DENMARK nu får en fast tilstedeværelse i Vestjylland ved at have et kontor og kontaktperson siddende i Holstebro. Samarbejdet mellem Holstebro Kommune og Danmarks erhvervsklynge for byggeri og anlæg sikrer både midler og nem adgang til tilbud, der hjælper virksomheder med at omstille sig til en mere bæredygtig bygge- og anlægsbranche.

Et bæredygtigt samarbejde
– Med placeringen i Holstebro og samarbejdet mellem os og WE BUILD DENMARK, så er afstanden mellem virksomheden og bygge- og anlægsklyngen blevet mindre. Dermed sikrer vi, at virksomhederne får den helt rette hjælp i forhold til bæredygtighed og digitalisering. Det vil også gøre det mere attraktivt at være virksomhed i kommunen, fortæller Holstebro Kommunes erhvervs- og arbejdsmarkedschef Søren Landkildehus.

Samarbejdet skal hjælpe og motivere virksomhederne til at tænke mere bæredygtigt, når det kommer til byggeri. WE BUILD DENMARK er et samlingspunkt for alle i bygge- og anlægsbranchen, som ønsker viden og samarbejde om innovation, grøn omstilling og ny teknologi. Et større samarbejde med WE BUILD DENMARK vil dermed fortsat sikre fokus på bæredygtighed i byggebranchen, samt styrke innovationskraften og forbedre konkurrenceevnen for kommunens mange virksomheder.

Vil forberede virksomheder på nye krav
Et tættere samarbejde mellem WE BUILD DENMARK og Holstebro Kommune skal ikke kun udmønte sig i et større fokus på bæredygtighed i bygge- og anlægsbranchen. Det skal også hjælp små og mellemstore virksomheder med at omstille sig, så de kan opfylde de bæredygtighedskrav, der kommer på sigt.

Det er allerede besluttet, at nybyggeri på over 1000 m2 fra 2023 skal overholde en bestemt grænseværdi for CO2-udledning. Det betyder, at der bliver indført krav om livscyklusvurderinger (LCA) af alle nye bygninger fra 2023. Derfor kan det være en god idé allerede nu at tænke på, hvad det vil kræve af viden og kompetencer for en virksomhed uanset størrelse. Et arbejde Holstebro gerne vil støtte op om, og derfor har kommunen arbejdet for at få et større samarbejde med WE BUILD DENMARK, forklarer Søren Landkildehus:

– WE BUILD DENMARK har en stor erfaring og viden om, hvordan byggebranchen kan udvikle og omstille deres ydelser, så de kan overholde de fremtidige bæredygtighedskrav for byggeprojekter. Vi håber dermed at bidrage til, at virksomhederne er på forkant med den grønne omstilling – også indenfor byggeri.

Det hele startede med ‘Klar til bæredygtigt byggeri’
Holstebro Kommune vil i samarbejde med WE BUILD DENMARK tilbyde netværksdannelser, samarbejdsprojekter og mulighed for kompetenceudvikling. Alt sammen for at hjælpe virksomhederne på vejen til en grøn omstilling.

– Vi er glade for, at vores gode samarbejde med Holstebro Kommune fortsætter. Det kickstartede i projektet ’Klar til bæredygtigt byggeri’, der skal styrke byggevirksomheders kompetencer indenfor bæredygtigt byggeri. Her er Holstebro partnerkommune i projektet, hvorigennem de været med til at hjælpe lokale byggevirksomheder med at blive klar til de kommende bæredygtighedskrav. Vi ønsker at bygge videre på samarbejdet og komme endnu tættere på de vestjyske bygge- og anlægsvirksomheder, siger Christina Melvang, administrerende direktør i WE BUILD DENMARK.

Officiel indvielse af lokalkontor
Den 27. april kl. 15-18.15 markeres den officielle åbning af WE BUILD DENMARK’s lokalkontor i Holstebro. Kontoret får adresse på Harald Leths Vej 4, men indvielsen kommer til at foregå på Musikteatret. På dagen vil de vestjyske virksomheder og organisationer få mulighed for at høre mere om samarbejdet, kommende byggeprojekter, og hvordan man bliver klar til bæredygtigt byggeri. Alle er velkomne, og det er gratis at deltage.

Del den gode nyhed med andre

WE BUILD DENMARK

Liljens Kvarter 2

2620 Albertslund

info@webuilddenmark.dk

CVR-nr.: 41857331

Uddanelses- og Forskningsministeriet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse