Susie Meisler, TMR Lock er med i WE BUILD Incubator

TMR Lock er med i WE BUILD Incubator

Iværksættervirksomheden TMR Lock deltager i WE BUILD Incubator – acceleratorforløbet for iværksættere i bygge- og anlægsbranchen. De næste måneder skal de sammen med vores hold af eksperter sætte fokus på deres udvikling.

Her fortæller virksomhedens administrerende direktør, Susie Meisler, hvorfor de meldte sig til WE BUILD Incubator, og om ideen til virksomheden, der opstod en decemberdag i en spunsgrube.

Fortæl os om jeres forretning, og hvad det er for et problem, som I gerne vil løse?

Vi er en dansk startup med et helt nyt koncept til byggebranchen; varmefri samling af spuns og andre stålkonstruktioner.

I dag samler man traditionelt stræk i spuns ved at svejse stålet sammen. Når der er tale om midlertidig spuns, opstår der typisk en del materialespild i forbindelse med at skære stålbjælkerne fra hinanden igen. Processen er mere tidstung og mere belastende for arbejdsmiljøet, når man sammenligner med løsningen fra TMR Lock.

Den nye tilgang er, at stålet i videst muligt omfang spændes sammen i stedet for at svejse/skære. Med vores løsning spændes konstruktionen sammen, og når man afmonterer, kan både stålet og montagesystemet genbruges. Løsningen kan også bruges på andre typer stålkonstruktioner, men vores hovedfokus er indtil videre markedet for interimspuns.

Produktet er patenteret i Danmark og afventer endelig bekræftelse på patent i ni europæiske lande.

TMR Lock, samling af spuns

Hvorfor meldte I jer til WE BUILD Incubator, og hvad håber I at få ud af at være med?

Vi har tilmeldt os acceleratorforløbet hos WE BUILD DENMARK for at styrke vores virksomhed. Vi er indtil videre tre partnere med hver vores faglig baggrund, men vi er bevidste om, at der er meget, vi ikke ved i forhold til at drive virksomheden. Vi håber at komme ud af forløbet med en bedre forudsætning for at opnå succes med både produkt og virksomhed.

Hvordan fik I ideen til jeres virksomhed, og hvem er en del af jeres team?

Ideen til virksomheden opstod hos Tim Meisler, da han en kedelig decemberdag i 2020 på tredjedagen lå i en spunsgrube i København i regnvejr og skar spuns fra hinanden. Han satte natten efter de første streger på et stykke papir og begyndte dermed rejsen. Han indgik partnerskab med to andre, hvoraf den ene er ingeniør, og den anden selv opfinder og har kendskab til patenteringsprocessen.

I dag er virksomheden repræsenteret ved Tim Meisler, idémand og smed, Jørn Vestergaard, ingeniør og Susie Meisler, økonom.

 

Jørn Vestergaard, TMR Lock
Susie Meisler, TMR Lock

Hvad er jeres kobling til bygge- og anlægsbranchen?

Vores produkt er udviklet til anvendelse i byggegruber, hvor man anvender interimspuns.

Vi har for nylig deltaget på Building Green i Aarhus, hvor et andet segment – modulbyggeri – fandt løsningen interessant. Det er for os en meget spændende del af virksomhedens rejse, at andre kan se muligheder, vi ikke selv har identificeret.

Vi ønsker med TMR Lock at bidrage til en bedre projektøkonomi, et sikrere arbejdsmiljø og en grønnere løsning på arbejdet med samling af stål.

 

 

Hvad har I indtil videre fået ud af at være med i WE BUILD Incubator og medlem af WE BUILD DENMARK?

I acceleratorforløbet er vi indtil videre blevet udfordret på, hvordan vi ser os selv som virksomhed, både indad- og udadtil. Vi har mødt en række andre startups, som har vist os, at dele af vores udfordringer går igen hos andre.

I forbindelse med vores indmeldelse i WE BUILD DENMARK fik vi at vide, at en del af medlemskabet kunne være en kobling til andre medlemmer. Det har specifikt udmøntet sig i en invitation fra Syddansk Universitet, hvor en ph.d.-studerende rakte ud til WE BUILD DENMARK for at høre, om der var en virksomhed, som kunne være interesseret i at bidrage til studiet. Vi blev koblet sammen, og der er en klar synergi mellem vores virksomhed og forskningsprojektet, så vi har indgået aftale om at deltage. Vi ser meget frem til samarbejdet og er spændte på resultatet af projektet.

 

Samling af spuns og stålkonstruktioner, TMR Lock

Nysgerrig på mere?

Find TMR Lock her.

Har du spørgsmål om WE BUILD Incubator?

Læs mere om WE BUILD Incubator her.

Kontakt en medarbejder

Del den gode nyhed med andre

WE BUILD DENMARK

Liljens Kvarter 2

2620 Albertslund

info@webuilddenmark.dk

CVR-nr.: 41857331

Uddanelses- og Forskningsministeriet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse