Søg midler til samarbejdsprojekter

Få hjælp til at innovation

Vi udbyder en pulje innovationsmidler, som du kan søge til et samarbejdsprojekt i regi af WE BUILD DENMARK. Et samarbejdsprojekt kan hjælpe din virksomhed i gang med innovation og samarbejde. Du kan blandt andet få støtte til rådgivning og teknologisk bistand fra vores videnspartnere, der tæller nogle af landets førende videns- og forskningsinstitutioner.

Måske har du allerede et par spændende ideer liggende i skuffen?

 

Samarbejdsprojektet skal arbejde med innovation og udvikling inden for ét af de 3 følgende tematiske områder:

  • Cirkulær økonomi

  • Teknologier til ressourceoptimering

  • Materialer – med særligt fokus på biobaserede byggematerialer


Highlights om midlerne

  • Det ansøgte beløb skal være mellem 200.000-300.000

  • Deadline for ansøgning er 16. august 2023

  • Der skal være mindst én WBDK-partner (vidensinstitution)

  • Der skal være minimum 2 SMV-virksomheder

  • Projektet skal være afsluttet inden 1. oktober 2024

  • Medfinansiering med faktor 1,5

  • Projektet må ikke have karakter af individuel produktudvikling eller være konkurrenceforvridende

Del den gode nyhed med andre

WE BUILD DENMARK

Liljens Kvarter 2

2620 Albertslund

info@webuilddenmark.dk

CVR-nr.: 41857331

Uddanelses- og Forskningsministeriet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse