Netværk for dokumentation af mere bæredygtigt byggeri - WE BUILD DENMARK

Søg midler til innovation inden for biobaserede byggematerialer

Du kan nu søge udviklingsforløb til kvalificering af gode ideer, der kan bidrage til produktion og øget anvendelse af biobaserede byggematerialer i Danmark

WE BUILD DENMARK og Food & Bio Cluster Denmark udbyder en række udviklingsforløb målrettet virksomheder, der, som led i et værdikædesamarbejde, gerne vil i gang med at producere og/eller anvende biobaserede byggematerialer i Danmark.​ Udviklingsforløbene skal have fokus på processen fra potentiale til realisering, dvs. den tidlige fase i en innovationsproces, hvor den gode idé afgrænses, beskrives og kvalificeres med sparring fra videninstitutioner og fageksperter.

Det kan fx omhandle:

  • nye typer byggematerialer (fx udnyttelse af sidestrømme fra biomasse)
  • nye typer bindemidler baseret på biomasse
  • nye høst- og sorteringsmaskiner
  • nye organisatoriske setup’s (fx kooperativ af primærproducenter/organisering af nye led i værdikæden)
  • styringsværktøjer, såsom digitale platforme der skaber overblik og/eller gennemsigtighed osv.

Læs mere om udviklingsforløbene 'Fra jord til Byg' i ansøgningsskemaet, som du kan downloade via knappen herunder. 

 

Deadline for ansøgninger

1. marts 2024.

Projektperiode
01.04.24-31.10.24

Fokusområde
Byggematerialer
Build 4.0

Budget
DKK 4 x 100.000

Bevilling
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Ansøgningsfrist
01.03.2024

Kontaktperson
Jonas Ernst Søndergaard

Pitch for investorer samt fonds- og puljemidler

Som afslutning på udviklingsforløbene vil der blive mulighed for at pitche de udviklede idéer for mulige investorer samt fonds- og puljemidler.

 

Hvem kan søge?

Målgruppen for udviklingsforløbene er danske SMVer, som er i gang med eller på vej til at udvikle og anvende nye materiale, teknologier, styringsværktøjer mv., der skaber bedre vilkår for vækst og bæredygtig omstilling i virksomheden.

Hvert udviklingsforløb skal bestå af minimum to SMVer, ligesom der skal indgå minimum en og gerne flere videnspartnere.

Kontakt en medarbejder

Finansieret af

Del den gode nyhed med andre

WE BUILD DENMARK

Liljens Kvarter 2

2620 Albertslund

info@webuilddenmark.dk

CVR-nr.: 41857331

Uddanelses- og Forskningsministeriet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse