Automatisk kvalitetskontrol af præfabrikerede elementer - et innovationssamarbejde

Robotteknologi kan styrke den autonome kvalitetskontrol af præfabrikerede byggeelementer

En stor del af arbejdet med kvalitetskontrol af præfabrikerede byggeelementer foretages i dag manuelt, men mange af arbejdsopgaverne har potentiale til at blive automatiserede, viser resultaterne af et innovationssamarbejde.

Når en ny bygning skyder i vejret i bybilledet, sker det ofte på baggrund af en lang række mere eller mindre skjulte processer på fabriksgulvene. Mange bygninger er nemlig bygget op af præfabrikerede bygningselementer.

Som navnet antyder, er der altså tale om et større forarbejde, hvor dele af byggeriet allerede har fundet sted i fabrikshallerne, inden selve bygningen tager form. Elementerne leveres præfabrikerede til byggepladsen og skal derfor blot monteres.

Det betyder dog samtidig, at der løbende skal udføres grundig kvalitetskontrol med præcise måledata på de præfabrikerede elementer. Og det er vigtigt, da byggestenene skal passe sammen, for at byggeriet kan opføres med succes.

– I dag gør virksomhederne det, at de laver kvalitetsmål undervejs i produktionen. Det er typisk gjort manuelt, og det er en tidskrævende proces. Det er også en vigtig proces, fordi hvis man laver en fejl i forbindelse med opbygningen af emnerne, så kan fejlene være svære at rette senere hen. Det kan betyde, at man i sidste ende er nødt til at skrotte nogle elementer, fortæller seniorspecialist ved Teknologisk Institut, Thomas Giselsson.

Innovationssamarbejde til automatisering af kvalitetskontrol

For at overvinde dette har Teknologisk Institut – sammen med en række partnere i byggebranchen – deltaget i et WE BUILD DENMARK-innovationssamarbejde. Projektet har haft til formål at afsøge metoder, der kan skabe en højere grad af automatiseret kvalitetskontrol af præfabrikerede elementer i beton og træ.

Én af partnerne i projektet er Taasinge Elementer, som arbejder med præfabrikation af træelementer til dansk byggeri. På fabrikken lidt uden for Bregninge på Tåsinge produceres til dagligt præfabrikerede elementer, der kan være op til 12 meter lange og fire meter høje.

Alexander Laning, som er Head of Business Optimization hos Taasinge Elementer, beskriver det som en nødvendighed for virksomheden at afsøge markedet for robotteknologiske løsninger, der kan automatisere en række af arbejdsopgaverne.

– Der er en stigende efterspørgsel på bæredygtigt byggeri, hvor træ er en stor del af det. Samtidig med det så kan vi se på markedet, at arbejdskraften kommer til at falde over de næste par år. Så vi skal nå at lave mere med færre hænder, og derfor bliver vi nødt til at automatisere, fortæller han.

Og det er lige netop det, projektet har hjulpet Taasinge Elementer videre med. Gennem innovationssamarbejdet er det blevet undersøgt, om et kamera med tilhørende software kan udføre præcise beregninger på et elements mål. Beregningerne kan derefter sammenlignes med de mål, der er opgivet i CAD-tegningerne for det enkelte byggeelement.

– Helt konkret så har vi anvendt et standard industrielt kamera med en linse, der passer til, at vi i fem meters højde kan se et område på cirka 4x6 meter. Ved hjælp af opmålingerne fra kameraet kan man sammenligne de konkrete elementers reelle mål med målene, der er opgivet i CAD-tegningen for det enkelte bygningselement, fortæller Thomas Giselsson og fortsætter:

– Der vil være flere fordele ved at implementere teknologi som det, vi har kigget på. Man vil have mulighed for at digitalisere processen mere og øge sporbarheden, men man vil også have mulighed for at fjerne nogle af de mange manuelle arbejdsopgaver, der er i dag, og sikre en højere kvalitet i processen.

Robotteknologien skaber værdi på fabriksgulvet

Taasinge Elementer implementerede deres første robot i 2023, og de har derefter været på udkig efter, hvad deres næste skridt med automatisering skulle være. Og her har deltagelsen i innovationssamarbejdet været en hjælp.

– Projektet, vi har kørt med WE BUILD DENMARK og Teknologisk Institut, har helt klart givet den værdi, at hvis vi skulle finde det selv, så ville jeg have brugt oceaner af tid, og jeg ville ikke vide, i hvilken retning jeg skulle kigge. Dét at have en samarbejdspartner, der ved mere om det, gør, at det er en hurtig og meget god proces for os at være i, fortæller Alexander Laning.

I WE BUILD DENMARK-innovationssamarbejdet deltog – foruden Taasinge Elementer, Teknologisk Institut og WE BUILD DENMARK – også Fårup Betonindustri, Enemærke & Petersen og Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik. Innovationssamarbejdet er støttet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Hør mere om, hvilke gevinster Taasinge Elementer har opnået ved at indføre robotteknologi i videoen nedenfor.

FAKTA

Taasinge Elementers gevinster ved at indføre robotteknologi:
  • Et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne – de ansatte arbejder mere ergonomisk og skånes for gentagende bevægelser
  • En øget produktkvalitet – robotteknologien sikrer mere ensartede produkter, hvilket giver mindre behov for efterfølgende korrektioner og færre skrottede produkter
  • En større fleksibilitet i arbejdet – robotter kan arbejde og producere 24/7 i modsætning til medarbejderne
  • Mulighed for rekruttering af nye medarbejdere – normalt har de ansatte på fabrikken været ufaglærte eller faglærte, men med robotteknologien følger også behovet for operatører
  • Et større output på produktionen

LÆS MERE OM INNOVATIONSSAMARBEJDET 'AUTOMATISK KVALITETSKONTROL UNDER FREMSTILLING AF PRÆFABRIKEREDE BYGNINGSELEMENTER' HER

Del den gode nyhed med andre

WE BUILD DENMARK

Liljens Kvarter 2

2620 Albertslund

info@webuilddenmark.dk

CVR-nr.: 41857331

Uddanelses- og Forskningsministeriet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse