Nyt videnscenter skal gøre dansk byggeri verdensledende

Pressemeddelelse

Danmark skal opnå en styrkeposition på grønne og bæredygtige mega-infrastrukturprojekter. Derfor åbner erhvervsminister Simon Kollerup i dag et videns- og læringscenter i Rødbyhavn, der kan fastholde og udnytte den viden, der skabes i forbindelse med byggeriet af Femern-forbindelsen.

I dag (torsdag den 1. september) indvier erhvervsminister Simon Kollerup Femern Videns- & LæringsCenter i Rødbyhavn, der skal gøre Danmark verdensledende indenfor grøn og bæredygtig megainfrastruktur.

I det nye center samles erfaringerne fra Femern-projektet og gøres tilgængelige for en bredere kreds af danske virksomheder, uddannelsesinstitutioner og erhvervsfremmeaktører.
Det er i første omgang DTU, RUC og Zealand samt Odense Robotics, We Build Denmark, Erhvervshus Sjælland og Femern Belt Development, der står bag det nye center.

”Vi tager i dag et skridt i den rigtige og ikke mindst grønne retning. Jeg har store forventninger til videnscenteret og er glad for, at der står en så stærk og bred alliance af aktører bag.. Det vil ikke alene skabe flere byggerier men også flere grønne arbejdspladser i landdistrikterne,” siger erhvervsminister Simon Kollerup i forbindelse med indvielsen.

Mange aktiviteter i gang
Femern-forbindelsen er et ‘state of the art’-byggeri, som giver anledning til at gå nye veje.
Der er taget initiativ til de første innovationssamarbejder og netværk, som påbegyndes i efteråret, ligesom der er mulighed for at start-ups med særlig interesse for byggeriet kan etablere sig i centeret.

DTU, RUC og Zealand har påbegyndt undervisningsaktiviteter og masterforløb. Ligeledes er der mulighed for, at virksomheder introduceres til nye teknologier, droner og robotter, som kan bidrage direkte til et grønnere byggeri og øget effektivitet.
Ambitionen er, at Femern Videns- & LæringsCenter i brede samarbejder skaber fremtidens grønnere byggematerialer og teknologi til både byggeri og megainfrastrukturprojekter.

Nyt residential college flytter DTU-studerende til Rødby
Videns- og læringscenteret får i første fase til huse i midlertidige lokaler i Rødbyhavn.

Som en del af centeret etableres et residential college, hvor forskere og studerende fra bl.a. DTU vil kunne overnatte i forbindelse med deres arbejde i videnscenteret.

”Det er en vigtig ambition for DTU, at vores studerende og forskere suger viden til sig og deltager i de projekter, hvor der kan skabes vigtig viden. Her er Femern Bælt-byggeriet alletiders chance for vores studerende, og derfor etablerer vi et residential college. Det er mit håb, at omkring 50 studerende om året vil færdiggøre deres uddannelse i tilknytning til videns- og læringscentret,” siger rektor for DTU, Anders Overgaard Bjarklev.


Danmark som verdensledende indenfor mega-infrastruktur
Der er store perspektiver i det nye videns- og læringscenter, mener Michael Svane, formand for centerets Advisory Board og næstformand i Femern Belt Development, der er partner på projektet.

”Femern-byggeriet er en oplagt mulighed for at gøre Danmark verdensledende indenfor mega infrastrukturprojekter. Med Femern Videns- & LæringsCenter skabes en facilitet, hvor den viden, der oparbejdes i Femern-projektet, forankres og kan blive af uvurderlig betydning for virksomheder, uddannelsesinstitutioner, erhvervsfremmeaktører med mere. Det vil give os
en konkurrencemæssig fordel i forhold til kommende byggerier i såvel ind- som udland. Det gælder navnlig bæredygtigt byggeri og dygtiggørelse af arbejdskraften,” siger Michael Svane.

Femern-byggeri styrker hele Danmarks byggebranche
Erfaringerne fra byggeriet vil give et vigtigt vidensløft til ikke bare byggeriet i Region Sjælland, men også i resten af Danmark.

Det mener Mads Váczy Kragh, direktør i Erhvervshus Sjælland, der leder Erhvervsfyrtårnet for bæredygtigt byggeri og erhvervsudvikling med afsæt i Femern-Bæltforbindelsen.

”Byggeriet er en af Sjællandsregionens stærkeste brancher, og i det nye Videns og læringscenter er vi med til at gøre virksomhederne endnu stærkere gennem vigtig ny viden og konkrete erfaringer. Men hele Danmarks byggebranche vil i de kommende år profitere af den viden om bl.a. bæredygtigt byggeri, som centeret samler og derefter kan udbrede til medarbejdere i byggevirksomhederne,” siger Mads Váczy Kragh.

Kontakt
Erhvervsminister Simon Kollerup via ministeriets pressevagt, telefon 91 33 70 07
Rektor på DTU Anders Overgaard Bjarklev, telefon 20761512
Næstformand i bestyrelsen for Femern Bælt Development Michael Svane, telefon 4036 1348 Direktør Mads Váczy Kragh, telefon 41 99 98 00

Fakta om Femern Videns- & LæringsCenter
Erhvervsfyrtårnet for bæredygtigt byggeri og erhvervsudvikling med afsæt i Femern Bælt-forbindelsen skal sikre, at Femern-forbindelsen bliver en katalysator for fremtidig vækst og udvikling i Region Sjælland.

Erhvervsfyrtårnet understøtter derfor Femern Videns- & LæringsCenter, som skal være et pejlemærke for fremtidens grønne byggeri og infrastrukturprojekter. Centeret skal være knudepunkt for samarbejdet mellem vidensinstitutioner og virksomheder, som kan understøtte bygge- og anlægsbranchen som styrkeposition i Region Sjælland.

Videns- og læringscenteret er aktivt fra 1. september og ligger i Rødbyhavn tæt på tunnelelementfabrikken og de øvrige anlægsaktiviteter. Placeringen giver en unik mulighed for vidensopsamling, forskning og actionbased-learning, der rækker helt ud til virksomhederne. Et Residential College med overnatningsmuligheder for studerende og forskere bliver tilknyttet centeret.

I videns- og læringscentret vil der på sigt kunne være forsknings-, test- og demonstrationsfaciliteter i international klasse. De faciliteter skal give vidensinstitutioner, startups og virksomheder mulighed for gennem åben innovation at skabe samarbejder omkring udviklingen af fremtidens løsninger til grønt byggeri. Erhvervsfyrtårnet for bæredygtigt byggeri og erhvervsudvikling med afsæt i Femern-Bælt forbindelsen er finansieret af REACT-EU-midler.

Kort om Erhvervsfyrtårn Femern
Erhvervsfyrtårn Femern skal være et vækstlokomotiv og indeholder disse hovedaktiviteter.

1. Innovationsmulighed for bygge- og anlægsbranchen
Opsamling af viden og forskning inden for mega-infrastruktur og nye grønne løsninger og materialer bl.a. via Videns- og læringscenteret. Målet er at skabe en dansk styrkeposition for bæredygtigt byggeri med stort eksportpotentiale.

2. Attraktiv turismeregion
Femern-forbindelsen vil gøre Region Sjælland til en endnu mere attraktiv turismeregion, og regionen vil blive værter for flere turister, som søger natur- og kystnære oplevelser og samtidig lægger vægt på bæredygtighed. Det kræver investering i nye og større overnatnings- og oplevelsesfaciliteter.

3. Opkvalificering af medarbejdere
Nye erhvervsrettede kurser skal sikre kvalificeret arbejdskraft på både kort og længere sigt. Det skal ske gennem brancherettet opkvalificering af medarbejdere.

4. Erhvervspotentialer langs motorvejen
Femernforbindelsen giver unikke muligheder for, at virksomheder udnytter de logistiske muligheder forbindelsen skaber, og at området langs motorvejskorridoren bliver et centrum for et voksende erhvervsliv ligesom videns- og læringscentret gør region Sjælland mere interessant for den del af byggebranchen, som arbejder med fremtidens grønne byggeri.

5. Rekruttering af faglært arbejdskraft fra udlandet
Et større arbejdsudbud er en forudsætning for fremtidig vækst i regionen og i virksomhederne. Det kan bl.a. sikres ved at tiltrække faglært udenlandsk arbejdskraft.

Aktiviteter i Femern Erhvervsfyrtårn er finansieret af REACT-EU-midler.

Erhvervsfyrtårnet for bæredygtigt byggeri og erhvervsudvikling med afsæt i Femern Bælt-forbindelsen er et af otte erhvervsfyrtårne, som har fået tildelt midler af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Bag Erhvervsfyrtårn Femern er et bredt konsortium af vidensinstitutioner, erhvervsfremme og erhvervsskoler. Erhvervsfyrtårnet er forankret i Erhvervshus Sjælland og de øvrige partnere er Femern Belt Development, DTU, RUC, Zealand, We Build Denmark, Fe, Copenhagen Capacity, Business Lolland-Falster, Teknologisk Institut og CELF samt de øvrige erhvervsskoler i Region Sjælland.
Femern Erhvervsfyrtårn er finansieret af REACT-EU-midler.

Del den gode nyhed med andre

WE BUILD DENMARK

Liljens Kvarter 2

2620 Albertslund

info@webuilddenmark.dk

CVR-nr.: 41857331

Uddanelses- og Forskningsministeriet
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse